Auteursinformatie

Augustinus, Aurelius

Aurelius Augustinus

De kerkvader Aurelius Augustinus (354-430) was bisschop van Hippo. Hij heeft veel geschriften nagelaten, waaronder verhandelingen, preken en brieven. Tot zijn bekendste werken behoren zijn Belijdenissen (Confessiones) en Over de stad Gods (De Civitate Dei).

Boeken van deze auteur


Boeken staan alfabetisch gesorteerd op titel.


  • In het juiste licht

    Augustinus, Aurelius;

    Bedrag niet beschikbaar