Auteur: Augustinus, Aurelius
Titel: In het juiste licht
Ondertitel: Gedachten voor stille tijd
ISBN: 9789033125980
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar

Iedere dag een korte, kernachtige uitspraak en een schriftlezing voor persoonlijke overdenking.
Wie is God en wie is de mens? Wat is wedergeboorte? Hoe beoefen ik het zaligmakend geloof, en hoe leer ik heilig te leven?
Het antwoord op zulke levensvragen moeten we in de Bijbel zoeken. Maar bij het verstaan van de Bijbel kunnen menselijke geschriften veel hulp bieden.
Dit dagboek biedt een selectie van citaten van auteurs uit de periode van de Vroege Kerk, de (Nadere) Reformatie en het Puritanisme.
De korte stukjes, voorzien van een suggestie voor schriftlezing, zijn uitermate geschikt voor persoonlijke overdenking tijdens de dagelijkse stille tijd.

Augustinus, Aurelius

De kerkvader Aurelius Augustinus (354-430) was bisschop van Hippo. Hij heeft veel geschriften nagelaten, waaronder verhandelingen, preken en brieven. Tot zijn bekendste werken behoren zijn Belijdenissen (Confessiones) en Over de stad Gods (De Civitate Dei).

Meer boeken van deze auteur