» Homepage

Richtlijnen toesturen manuscripten jeugdboeken

Wilt u een manuscript van een jeugdboek opsturen ter beoordeling? Dat kan! Lees eerst de onderstaande richtlijnen en tips even door. Wilt u een ander manuscript insturen? Klik dan hier

Wie zijn wij?
Den Hertog is een christelijke uitgeverij, die in 2012 haar honderdjarig bestaan vierde. We richten ons op de volle breedte van de gereformeerde gezindte en willen zo goed mogelijk voorzien in de bestaande lees- en lectuurbehoefte. Dat is ook te zien aan ons brede aanbod, dat varieert van theologie, (vertaalde) romans en jeugdboeken tot bladmuziek en cd’s.

Waar beoordelen wij jeugdboeken op?

 • We kijken of het manuscript bij het christelijke karakter van ons fonds past. Dat betekent niet dat we ‘brave boekjes’ uit willen geven, maar wel dat we geen boeken willen publiceren waarin dingen die in strijd zijn met Gods Woord positief beschreven worden. Een boek waarin magie leuk gemaakt wordt, komt er bijvoorbeeld niet in.
 • Originaliteit is een belangrijke graadmeter. Is het verhaal niet te voorspelbaar en voegt het wat toe aan de al bestaande boeken in ons fonds?
 • We letten op de stijl van het verhaal: is het in goed en mooi Nederlands geschreven?
 • De plot en verhaallijnen moeten goed zijn. We letten we erop of het verhaal inhoudelijk goed in elkaar zit. Een logische indeling en duidelijke structuur zijn belangrijk. Nog belangrijker is de vraag of het verhaal boeit en de lezer als het ware niet meer loslaat. De redacteur let er verder op of het verhaal aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep.

Kijk ook eens bij onze schrijftips.

Waarom zou u het manuscript naar Uitgeverij Den Hertog sturen?

 • Wij hebben tientallen jaren ervaring met het redigeren van manuscripten en het begeleiden van auteurs.
 • Uitgeverij Den Hertog heeft in de achterliggende decennia een sterk en uniek fonds opgebouwd.
 • Boeken van Uitgeverij Den Hertog hebben een goede naam en worden breed gelezen.
 • De auteurs krijgen intensieve persoonlijke begeleiding bij het schrijven van hun  boek en hebben een stem in de vormgeving.
 • Uitgeverij Den Hertog houdt contact met de doelgroep en staat open voor vernieuwing.
 • We zetten in op samenwerking. Ons uitgangspunt is dat een boek pas echt een succes wordt als auteur en uitgeverij samen aandacht schenken aan de promotie ervan.

Wat is de procedure als u een manuscript ter beoordeling opstuurt?

 • De redacteur bevestigt schriftelijk of per email de ontvangst van het manuscript.
 • Binnen twee maanden vormt de redactie zich een oordeel over het manuscript en geeft ze aan of er een uitgave in het manuscript wordt gezien.
 • De auteur ontvangt altijd een inhoudelijke reactie, ook bij een afwijzing.

Naar welk adres kunt u het manuscript van uw jeugdboek sturen?

Adres Uitgeverij den Hertog
  t.a.v. Elsemarie Sturm
  Postbus 150
  3990 DD Houten
  elsemariesturm@hertog.nl

Als u een manuscript toestuurt, vinden we het prettig als u dat vergezeld laat gaan van een CV en een korte samenvatting van het manuscript.

Kunnen illustrators ook werk opsturen?
Jazeker! We kunnen altijd goede illustrators gebruiken. Voorbeelden van uw werk kunt u per post opsturen of mailen naar:

Adres Uitgeverij den Hertog
  t.a.v. Elsemarie Sturm
  Postbus 150
  3990 DD  Houten
  elsemariesturm@hertog.nl

Stuur geen originelen op!

Vragen over jeugdboeken?
Met vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot jeugdboeken kan contact worden opgenomen met Elsemarie Sturm: elsemariesturm@hertog.nl, tel. (030) 634 66 94.

Nieuwsbrief  CAPTCHA code: