Auteur: Ds. W.L. van der Staaij (red)
Titel: Uw gunst, Uw trouw, Uw Woord
Ondertitel: Houvast in een veranderende kerk en samenleving
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 173
ISBN: 9789033132049
Prijs: € 20,90
Koop dit boek
Wat betekent het Schriftgezag in een tijd waarin zoveel tegenstrijdige geluiden klinken over bijvoorbeeld schepping en evolutie, vrouw en ambt? Waarom zou ik nog naar de kerk gaan als ik thuis ook kerkdiensten kan volgen? Wat heb ik aan de wekelijkse catechismusprediking? Waartoe dient het zoeken naar kerkelijke eenheid? Wat is de betekenis van de kerk in deze tijd vol verwarring?

Diverse christelijke gereformeerde predikanten zoeken in deze bundel het antwoord in de onuitputtelijke bron van Gods Woord. Overtuigd dat het trouw blijven aan Schrift en belijdenis voor jongeren en ouderen, voor gemeenteleden en ambtsdragers heilzaam is. De onveranderlijke God blijft immers de Getrouwe.

Ieder hoofdstuk sluit af met een suggestie voor Schriftlezing en verdere verdieping, en met enkele gespreksvragen.
Ds. W.L. van der Staaij (red)

Er is geen beschrijving van deze auteur.
Meer boeken van deze auteur