Auteur: Harinck, ds. C.
Titel: Onderwijzing in de christelijke leer
Ondertitel: 52 preken over de Heidelbergse Catechismus
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 667
ISBN: 9789033124907
Prijs: € 69,50
Koop dit boek

Een praktische, zakelijke en Schriftuurlijke verklaring.

Preken over de Heidelbergse Catechismus raakt in onbruik. Velen hebben geen interesse in leer en dogma. Het moet alles luchtig en gemakkelijk zijn. Je komt in de kerk voor een goed gevoel en niet om iets te leren. Veel kerken hebben dan ook de goede traditie verlaten om de gemeente iedere zondag een catechismuspreek te laten horen. De gevolgen zijn merkbaar. Wat ontbreekt het aan theologische kennis! Er ligt geen fundament onder de gemeente. Men ligt open voor allerlei wind van leer.
Wat is het, in dit licht, een goede beslissing van de Nationale Synode van Dordrecht geweest om de kerken te verplichten iedere zondag uit de Catechismus te onderwijzen. Het bewaart de gemeente bij de leer van de Reformatie en brengt waar nodig een gezonde correctie aan.

Met dit doel voor ogen heeft ds. Harinck, na vele jaren over de Heidelbergse Catechismus te hebben gepreekt, een verklaring geschreven. In de preken wordt steeds teruggegrepen op Schrift en belijdenis.

Harinck, ds. C.

Ds. C. Harinck (1933) is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten Utrecht (1962), Franklin Lakes (VS, 1971), Dordrecht (1974), Oostkapelle (1982), Houten (1993) en Terneuzen (2000).

Meer boeken van deze auteur
6 december 2012, recensie geplaatst in: De Saambinder
Dominee Harinck geeft in zijn Catechismusverklaring helder onderwijs in de christelijke leer en legt de boodschap van het Woord, van Wet en Evangelie, die in de drie stukken van de Heidelberger verkondigd wordt, aan de harten van de hoorders.
Lees meer...