Auteur: Hofman, ds. H.
Titel: Gods weg is volmaakt
Ondertitel: Geestelijke en praktische toepassingen vanuit het boek Ruth
Bindwijze: paperback
Bladzijden: 143
ISBN: 9789033131318
Prijs: € 16,90
Koop dit boek

Het bijbelboek Ruth is overbekend. Toch is het erg belangrijk om goed te lezen wat er staat, wat er gebeurt. En dan steeds te bedenken: zó werkt nu God!

Het boek Ruth getuigt van Gods handelen. Het is een boek van ongedachte wegen, dwars door keuzes van mensen heen. In een wonderlijke weg komt Ruth met haar schoonmoeder Naomi in Bethlehem. Via de akker van Boaz komt het tot een huwelijk tussen Ruth en Boaz.

Het boek Ruth getuigt ook van Gods heilshandelen. In een tijd waarin het helemaal niet goed gaat, is God bezig uit Ruth een Koning te verwekken. Christus zal uit haar, de Moabitische, geboren worden. Zonder elke tekst en elke gebeurtenis in dit bijbelboek te vergeestelijken, worden er lijnen getrokken naar het geestelijk huwelijk van Christus en een zondaar.
De Heere gaat Zijn eigen weg. En Zijn weg is volmaakt! Die lijn wil ds. Hofman in dit boek de lezer in het oog doen houden, ook met toepassing op onze tijd.
Ieder hoofdstuk sluit af met gespreksvragen.

Hofman, ds. H.

Ds. H. Hofman (1966) is sinds 2016 predikant van de Netherlands Reformed Congregation te Kalamazoo, USA. Voorheen was hij zendingspredikant te Bolivia (1999-2008) en diende hij de gemeenten Sioux Center, USA (2008-2012) en Dordrecht (2012-2016). Meer boeken van deze auteur