Auteur: Bruinings, David
Titel: De geloofsbelijdenis van een kamerling
Ondertitel:
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 94
ISBN: 9789033130953
Prijs: € 14,90
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
Deze drie preken over de bekering en de belijdenis van de kamerling in Handelingen 8 vormen een eenheid. Ze vallen op door een grote levendigheid. Bruinings signaleert in deze preken de aangrijpende geesteloosheid van zijn dagen. Tegelijkertijd biedt hij raad voor zoekende zielen om Christus als de Fontein des levens te erkennen. De preken kenmerken zich door een krachtige oproep om in het geloof te zien op het Lam van God, Dat de zonde der wereld wegneemt. Zo wil hij het hart bereiken van een verharde zondaar, maar ook van een door schuldbesef verslagen mens en een weifelende gelovige, die vaker op zichzelf dan op Christus ziet.
Bruinings, David

David Bruinings (1704-1749), geboren in Bremen, was vanaf 1729 predikant in enkele Duitse gemeenten. In 1741 vestigde hij zich in Amsterdam en diende daar de Duitse gereformeerde gemeente. Bekend werd zijn prekenserie over Christus' lijden en sterven, onder de titel 'De leeuw uit de stam Juda'. Meer boeken van deze auteur
31 maart 2021, recensie geplaatst in: Gomarus
'De preken zijn hertaald in hedendaags Nederlands door broeder C. Bregman. De stijl is recht toe, recht aan. Van harte aanbevolen!'
Lees meer...

6 mei 2021, recensie geplaatst in: Zicht op de kerk
De preken kenmerken zich door directheid en levendigheid. Ze zijn ontdekkend en nodigend.
Lees meer...

7 mei 2021, recensie geplaatst in: De Veluwse Kerkbode
Deze preken roepen op een directe en levendige manier de zondaar op om in het geloof op Gods Lam te zien.
Lees meer...

21 mei 2021, recensie geplaatst in: Eilandennieuws
Deze preken vallen op door hun grote levendigheid, waarbij een sterk appel gedaan wordt op het gevoel van de hoorder en lezer.
Lees meer...

29 juli 2021, recensie geplaatst in: De Gezinsgids
Drie preken over de kamerling door de heer C. Bregman hertaald en opnieuw uitgegeven. Dat er voor persoonlijk gebruik goede lectuur geboden wordt, hoeft geen nadere aanduiding.
Lees meer...