Auteur: Silfhout, ds. W.
Titel: Gereformeerd kerkrecht in kort bestek
Ondertitel: Toelichting op de Dordtse Kerkorde
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 333
ISBN: 9789033131011
Prijs: € 37,50
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
Herziene editie naar aanleiding van besluiten van de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten in 2019.

De kerk van Christus is een planting van God. Die kerk heeft een zichtbare gestalte. Daarin is orde nodig. En om orde te scheppen moeten er regels zijn. Daarvoor dient bijzonder de kerkorde. Dit boek bevat twee delen. Het eerste deel is een algemene inleiding, waarin inzicht gegeven wordt in de grondtrekken van het gereformeerd kerkrecht. In het tweede deel worden de artikelen van de Dordtse Kerkorde (editie 2019) toegelicht. Uitgaande van de Heilige Schrift geeft de auteur er een praktische invulling aan, zoals die binnen de Gereformeerde Gemeenten gestalte heeft gekregen.

Verschillende keren wordt daarom verwezen naar nadere kerkrechtelijke uitwerkingen van de Dordtse Kerkorde die door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten in 2019 is vastgesteld. Dat neemt niet weg dat ook andere kerkverbanden die de Dordtse Kerkorde hanteren er hun voordeel mee kunnen doen.
Silfhout, ds. W.

Ds. W. Silfhout (1943) is sinds 2002 predikant van de Gereformeerde Gemeente te Capelle aan den IJssel (Middelwatering). Daarvoor diende hij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (1994).

Meer boeken van deze auteur