Auteur: Quist, M.
Titel: Ik zal Mijn mond opendoen
Ondertitel: Dagboek voor kinderen
Bindwijze: paperback
Bladzijden: 382
ISBN: 9789033130649
Prijs: € 14,90
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
Ik zal Mijn mond opendoen... Wie zegt dat? Dat zegt de Heere. Hij spreekt tot ons in Zijn Woord. We horen Zijn stem in het scheppingsverhaal, maar ook in al die andere verhalen en gebeurtenissen in de Bijbel. Over Maria, Martha en Lazarus bijvoorbeeld. Of over de profeten Elia en Elisa. En over de geschiedenissen van Jona en Simson.
Het gaat vooral over de Heere Jezus. Over Zijn lijden, sterven en opstanding. Ook denken we na over Hemelvaart en Pinksteren. In de laatste maand lees je over Advent, Kerst en Oudjaar.
Elk dagboekstukje wordt afgesloten met een vraag en een te zingen psalmvers.

Dit dagboekje is eenvoudig geschreven. Daarom kan het voor alle leeftijden gebruikt worden. Het is ook geschikt voor jongeren en mensen met een verstandelijke beperking.
Quist, M.

Mevrouw M. Quist uit Tholen heeft veel dagboeken voor de jeugd geschreven met thema’s en onderwerpen uit de Bijbel. Daarmee wil ze op een eenvoudige manier de boodschap van Gods Woord doorgeven aan kinderen.

Meer boeken van deze auteur
25 november 2020, recensie geplaatst in: Gomarus
Mevrouw Quist heeft een nieuw boekje geschreven met heel eenvoudige zinnetjes. 
Lees meer...

27 november 2020, recensie geplaatst in: Eilandennieuws
Een handige uitgave, mooi uitgevoerd en een eenvoudige, maar goede boodschap!
Lees meer...

3 december 2020, recensie geplaatst in: Hersteld Hervormd Kerkblad
Door zijn eenvoudige stijl is dit dagboek ook geschikt voor jongeren en ouderen met een beperking.
Lees meer...