Auteur: Labee, ds. B.
Titel: De Eerste en de Laatste
Ondertitel:
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 374
ISBN: 9789033130687
Prijs: € 23,90
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
‘Vrees niet; Ik ben de Eerste en Laatste.’ Zo klonken de woorden van de Heere Jezus Christus tot de balling Johannes op Patmos. Ook in de eindtijd, en de eindstrijd, bewaart Christus de Zijnen. Tegelijk wordt zichtbaar dat alle macht en kracht van satan, de oude slang, verbroken wordt. Staande op het zand van de zee mocht Johannes - en mag de bruidskerk van Christus vandaag met hem - uitzien naar de komst van de Bruidegom. Soms vrezend en bevend vanwege de ontzaglijke wereldgerichten, soms ook met opgestoken hoofd omdat de verlossing nabij is. ‘En God Zelf zal bij hen en hun God zijn.’

In dit dagboek komen met name de minder bekende hoofdstukken 4 tot en met 22 uit de Openbaring aan Johannes aan de orde. Niet alleen wordt een korte uitleg gegeven, maar ook een voorzichtige duiding van wat de Heere openbaarde in dit laatste Bijbelboek.
Labee, ds. B.

Ds. B. Labee (1968) is sinds 2012 predikant van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. Daarvoor diende hij de gemeente Tricht-Geldermalsen (2008).

Meer boeken van deze auteur
17 december 2020, recensie geplaatst in: De Saambinder
Dit dagboek brengt een onbekend gedeelte van de Bijbel dichtbij. Daarbij wordt steeds de lijn getrokken naar het dagelijks leven en naar de actualiteit. In een tijd vol onzekerheid wijst dit dagboek naar God in Christus, Die de Eerste en de Laatste is.
Lees meer...

23 december 2020, recensie geplaatst in: Eilandennieuws
Een keurig uitgevoerd dagboek. Met name de minder bekende hoofdstukken 4-22 uit de Openbaring komen aan de orde. 
Lees meer...

23 december 2020, recensie geplaatst in: Gomarus
Eigenlijk is dit boek een doorlopende, praktische verklaring van Openbaring.  De bewerking is heel nauwkeurig, want het zijn per dag afgeronde stukjes over steeds een nieuwe tekst.
Lees meer...