Auteur: Spurgeon, C.H.
Titel: Toevlucht onder Zijn vleugels
Ondertitel:
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 144
ISBN: 9789033130816
Prijs: € 14,90
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
In deze vijf preken wijst Spurgeon erop hoe rijk de Bijbel zondaren uitnodigt de toevlucht te nemen in de schaduw van Gods vleugels. Wie eigen zwakheid kent en daarom bij Hem schuilt, zal daar de gemeenschap met God ervaren en vergeving en vrede ontvangen. We kunnen hier zeker van zijn, omdat Hij ons dat in Zijn Woord zo vaak heeft beloofd. ‘Waarom twijfelt u dan nog? Hij is immers een trouwe Helper voor allen die hun vertrouwen op Hem stellen.’ Spurgeon waarschuwt ook dat Gods nodiging niet vrijblijvend is. Ernstig wijst hij ons erop dat voor velen het woord van Jezus geldt dat ze niet hebben gewild. Daarom roept Spurgeon ons op: ‘Ik smeek u, vlucht naar de schaduw van het kruis van Christus.’
Spurgeon, C.H.

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) was een prediker die stond in de traditie van Reformatie en Puritanisme. In woord en geschrift is hij velen tot zegen geweest.

Meer boeken van deze auteur
22 januari 2021, recensie geplaatst in: Eilandennieuws
In deze vijf preken wijst Spurgeon erop hoe rijk de Bijbel zondaren uitnodigt de toevlucht te nemen in de schaduw van Gods vleugels.
Lees meer...

8 april 2021, recensie geplaatst in: Documentum
'Juist in deze donkere tijd is het heel belangrijk om te weten dat God er is om bij te schuilen. Dat is volgens Spurgeon zelfs de essentie van het geloof. Hij legt in zeer duidelijke en begrjipelijke taal uit hoe God er is voor de zijnen en hoe wij bij Hem kunnen schuilen.'
Lees meer...