Auteur: Post, S.D.
Titel: Petrus Immens
Ondertitel: Pastoraal bewogen prediker
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 220
ISBN: 9789033130793
Prijs: € 12,50
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
Het boek werd ongeveer dertig jaar na zijn overlijden gedrukt en er zijn inmiddels meer dan dertig drukken van bekend. We hebben het over ‘De godvruchtige avondmaalganger’, een zeer bekend boek van Petrus Immens (1664- 1720). Deze predikant dankt zijn bekendheid in bevindelijk gereformeerde kringen aan deze uitgave.

Het is boeiend om de mens te ontmoeten in deze Brabander, die een groot deel van zijn ambtelijk leven in Zeeland doorbracht. Dominee Immens blijkt een pastoraal bewogen prediker te zijn in een tijd waarin zowel de zekerheid van het geloof als de directe verbinding tussen belijdenis en Avondmaal ter discussie stond.

In deze prettig leesbare studie biedt de auteur een prachtige inkijk in de avondmaalspraktijk in Middelburg en het leven van een bevindelijke predikant rond 1700.
Post, S.D.

Er is geen beschrijving van deze auteur.
Meer boeken van deze auteur
11 november 2020, interview geplaatst in: Terdege
'Heel mooi vind ik dat Immens altijd weer bij Christus en het verbond uitkomt. Hij noemt de kenmerken van een waar geloof, maar blijft daar niet in steken.'
Lees meer...

19 november 2020, recensie geplaatst in: De Saambinder
De biografie die ons hier geboden wordt, is een prachtige uitgave geworden. Het is enerzijds een wetenschappelijk verantwoord werk, met voetnoten, maar het is voor alle geïnteresseerden - en ik hoop dat het er veel zijn - goed leesbaar.
Lees meer...

3 december 2020, recensie geplaatst in: De Wachter Sions
Na een uitgebreid eerste hoofdstuk over de voorouders van Petrus Immens volgt een boeiende uiteenzetting van zijn leven en werk. Maar het boek geeft ook elke keer doorkijkjes in het maatschappelijk, kerkelijk en geestelijk klimaat in de jaren van Immens' ambtsbediening.
Lees meer...

15 januari 2021, recensie geplaatst in: Ambtelijk Contact
De pastorale manier waarop Immens ingaat op de vragen van het hart en de verrassende ruimte in de nodiging zijn een leerzame spiegel voor ons vandaag.
Lees meer...

20 januari 2021, recensie geplaatst in: Gomarus
Steef Post heeft een mooi, stichtelijk en vlot leesbaar boek geschreven over Petrus Immens.
Lees meer...

22 januari 2021, recensie geplaatst in: De Veluwse Kerkbode
De auteur gaf de lezer een uitvoerige, heldere biografie van Petrus Immens.
Lees meer...

19 maart 2021, recensie geplaatst in: Eilandennieuws
'Dit boek is meer dan de moeite waard en het geeft een inkijk in het leven en het werk van Petrus Immens en in de tijd waarin hij leefde.'
Lees meer...

30 april 2021, recensie geplaatst in: Om Sions wil
Post schreeft een zeer goed gedocumenteerde biografie over Immens die de moeite waard is te lezen!
Lees meer...