Auteur: Ouden, ds. N. den
Titel: De gouden keten van de zaligheid
Ondertitel: Kernpunten uit de orde van het heil
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 124
ISBN: 9789033130380
Prijs: € 15,90
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
Kernpunten uit de orde van het heil

Zalig worden is een geschenk van God. Het heil heeft Christus verworven en de Heilige Geest past dat toe aan het hart.
Gods werk in het zaligmaken van zondaren kent een (volg)orde. Die vormt als het ware een keten. Paulus noemt in Romeinen 8 vier schakels in deze keten. De eerste schakel is de verkiezing, en daaraan zijn de andere schakels van het heil als een keten verbonden. De verkiezing door God zal vrucht dragen in het leven: in de roeping, in de wedergeboorte, in de rechtvaardiging, in de heiliging en in de heerlijkmaking.

Zo zijn er verschillende kanten aan dat ene heil. Het is de zaligheid die de Heere wegschenkt in de harten van de Zijnen. Vanuit het Woord wordt ieder mens geroepen tot die zaligheid, met bevel van geloof en bekering. Wat de Heere eist, dat geeft Hij ook.
De orde van het heil geeft veel stof om bij stil te staan. Niet om nieuwsgierig in te dringen in dingen die voor ons te hoog zijn, maar om de Drie-enige God te leren aanbidden.
Ouden, ds. N. den

Ds. N. den Ouden (1969) is sinds 2018 predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek. Daarvoor diende hij de gemeenten Tholen (1998), Genemuiden (2002), Nieuw-Lekkerland (2008) en Sint Maartensdijk (2013).

Meer boeken van deze auteur
6 mei 2020, recensie geplaatst in: Eilandennieuws
Een helder geschreven boekje, gegrond op Gods Woord en aangevuld door lessen uit de geschiedenis van de kerk en uit de praktijk van het leven.
Lees meer...

5 juni 2020, recensie geplaatst in: De Veluwse Kerkbode
Dit boek gaat over een aantal kernwoorden naar aanleiding van Romeinen 8:30. De inleidingen zijn omgewerkt tot een leerzaam en onderwijzend boek.
Lees meer...

31 juli 2020, recensie geplaatst in: Om Sions wil
De verwondering over Gods eeuwige liefde, wijsheid, ontferming en heerlijkheid weerklinkt in het hele boekje. De inhoud raakt, van het begin tot het einde.
Lees meer...