Auteur: Bor, H.
Titel: Gedenkt de gevangenen
Ondertitel: Ervaringen met mensen in de marge
ISBN: 9789033125874
Druk: 4e
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk

Elke dag lezen we in de krant over criminaliteit. Velen pleiten voor hardere straffen en een strengere aanpak. Waarom? Mensen willen dat er gerechtigheid geschiedt. Meestal staan de veroordeelden ver van ons af; we kennen ze niet. Laat ze maar lang boeten, is vaak ons oordeel over hen. Maar als opeens iemand in onze kerkelijke gemeente of familie een overtreding heeft begaan, op welk terrein dan ook, doodslag, incest, diefstal, drugs, fraude... Niet alleen de verdachte zelf, ook zijn familie en de kerkelijke gemeente belanden in een moeilijke positie. De omgeving verkeert in grote verlegenheid. Hoe om te gaan met deze situatie?
Gevangenen komen in de marge te staan. Paulus wist dat. Als hij schrijft 'gedenkt de gevangenen', dan bedoelt hij: laat ze niet los. Omring hen met gebed. Bezoek ze en wijs de weg naar schuldovertuiging en belijdenis van zonden. Om hen zo te brengen tot Christus. Hij heeft gehangen aan het kruis tussen misdadigers en is een vloek geworden. Opdat ook criminelen mogen opstaan tot een nieuw leven.

Vanuit zijn jarenlange ervaring in het gevangenispastoraat heeft de auteur dit boek geschreven. Hij laat zien hoe belangrijk het is om mensen in de marge te bezoeken in de geest van Christus.

Bor, H.

H. Bor (1946) is lerend ouderling in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Poederoijen. Hij was van 1978 tot 2010 werkzaam als evangelist in Gent. In die periode, en ook daarna, was hij hoofdaalmoezenier van de Gentse rijksgevangenis.

Momenteel verricht de heer Bor pastoraat in de gevangenis van Hoogstraten (België).

Meer boeken van deze auteur
26 december 2013, recensie geplaatst bij: De Reformatorische Oproep
Een goed leesbaar en leerzaam boek over ervaringen met mensen in de gevangenis.
Lees meer...

6 januari 2014, recensie geplaatst in: Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk
Wie het boek leest, merkt dat Bor een ware verteller is. Het is niet moeilijk je iets voor te stellen bij de vele ontmoetingen en gesprekken met criminelen die hij beschrijft. Lees meer...

23 januari 2014, recensie geplaatst in: GezinsGids
Dit boek bevat veel lessen, vooral lessen in ootmoed. Lees meer...

30 januari 2014, recensie geplaatst in: De Waarheidsvriend
'De schrijver is er mijns inziens in geslaagd de belevingswereld van gevangenen dichtbij te brengen en kan er een positieve bijdrage in leveren om met andere ogen naar onze naasten in de cel te kijken.'
Lees meer...

21 maart 2014, recensie geplaatst in: Om Sions wil
Gevat, met humor maar diep ernstig is de auteur voortdurend in gesprek over de twee wegen, over onze diepe verlorenheid, maar wordt hij het niet om om te wijzen op Hem, die voor Zijn overtreders gebeden heeft.
Lees meer...

30 mei 2014, recensie geplaatst in: Daniël
Evangelist Henk Bor (1946) was meer dan twintig jaar werkzaam als pastoraal werker in Belgische gevangenissen. Daarover schreef hij een boeiend boek. Lees meer...

4 juli 2014, recensie geplaatst in: De Veluwse Kerkbode
De vele ervaringsverhalen over belevenissen met gevangenen maken dit boekje met zijn rijke inhoud zeer gemakkelijk leesbaar.
Lees meer...