Auteur: Avinck, Theodorus
Titel: Wendt u naar Mij toe
Ondertitel: Praktikale verhandelingen
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 517
ISBN: 9789033130236
Druk: 1e
Prijs: € 35,00
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
De oefeningen van Avinck, een ouderling die als 'oefenaar' optrad in het Utrecht van de 18e eeuw, kenmerken zich door een bewogen en sprankelende verkondiging van Wet en Evangelie. Voortdurend is Avinck in gesprek met zijn onbekeerde luisteraars en legt hij de noodzaak van de innerlijke
vernieuwing aan hun hart.

Avinck gaat ook in op vragen uit de praktijk der godzaligheid. Herhaaldelijk spreekt hij over het komen tot Christus. Wie mag leven onder de ruime, welmenende prediking van het Evangelie, wordt gewezen op zijn of haar verantwoordelijkheid.
Ook komen het noodzakelijke werk van de Heilige Geest, de ware evangelische verootmoediging en de invloed daarvan op het geloof aan de orde, alsook de volheid en de algenoegzaamheid van Christus.

De oefeningen vallen op door een heldere en bevindelijke uiteenzetting van de kernpunten uit de gereformeerde leer. Ze zijn vanouds bekend en geliefd onder Gods kinderen. Dit kleine standaardwerk is nu hertaald door de heer C. Bregman en van een historische inleiding voorzien door dr. S.D. Post.
Ds. M. Golverdingen voorzag het van een Ten geleide.
Avinck, Theodorus

Theodorus Avinck (1740-1782), een vriend van de bekende Alexander Comrie, was ouderling en ´oefenaar´ in de stad Utrecht. Evenals Justus Vermeer had hij toestemming om een stichtelijk woord te spreken. Dat deed hij in godsdienstige gezelschappen. Tijdens en na zijn leven werden zijn oefeningen uitgegeven.Meer boeken van deze auteur
9 april 2020, recensie geplaatst in: Kerkblad HHK
'Avinck schildert in veel van zijn oefeningen met woorden om de gewilligheid van Christus om zondaren zalig te maken te tonen.' Lees meer...

28 mei 2020, recensie geplaatst in: RD
Kostbaar, dit juweel van Avinck. Gezegend is die gemeente die wordt gediend door ouderlingen die hun werk in eenzelfde geest mogen verrichten.
Lees meer...

4 juni 2020. recensie geplaatst in: De Saambinder
Avincks doorwrochte en bewogen verhandelingen vonden weerklank in de harten van Gods volk. Dat is ongetwijfeld ook de reden dat ze niet in de vergetelheid zijn geraakt. Avinck 'verhandelt' teer en eerlijk.
Lees meer...

2 juli 2020, recensie in: De Wachter Sions
'Deze verhandelingen zijn het waard om gelezen te worden, zowel thuis als in de leesdiensten.' Lees meer...