Auteur: Boston, Thomas
Titel: De noodzakelijkheid van de bekering
Ondertitel:
ISBN: 9789033129582
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
Wat is de waarachtige bekering? En hoe wordt ze in de ziel gewerkt? Daarover schrijft Boston in deze uitvoerige preek over Lukas 13:5: 'Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan.' Op een heldere manier spreekt hij over de afzonderlijke delen van de bekering. Ook gaat hij in op de zaligmakende werkingen van Gods Geest in de uitverkoren zondaar en Zijn algemene werkingen in de tijdgelovige. De oproep tot bekering loopt als een rode draad door het boek heen. Boston ontneemt de mens ieder excuus om onbekeerd te blijven.
Boston, Thomas

Thomas Boston (1676-1732) diende als predikant twee gemeenten in Schotland: Simprin en Ettrick. Hij was een van de grootste theologen van de achttiende eeuw.

Meer boeken van deze auteur
9 mei 2019, recensie geplaatst in: Reformatorisch Dagblad
De geschriften van deze Schotse theoloog getuigen van een innige godsvrucht en een geheiligde kennis van Gods Woord.
Lees meer...

28 augustus 2019, recensie geplaatst in: Gomarus
Een boek wat veel te bieden heeft. Schriftuurlijk onderwijs, daar hebben we behoefte aan. Van harte aanbevolen, met de bede dat dit gezegend mag worden aan vele harten.
Lees meer...

17 september 2019, recensie geplaatst in: Eilandennieuws
De oproep tot bekering loopt als een rode draad door dit boek. Boston ontneemt de mens ieder excuus om onbekeerd te blijven.
Lees meer...

16 januari 2020, recensie geplaatst in: de Saambinder
'Door de inhoud van deze leerzame uitgave klopt de Heere aan de deur van ons hart.' Lees meer...