Auteur: Alleine, Joseph
Titel: In het net van het Evangelie
Ondertitel: Tien preken
ISBN: 9789033129575
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk
Zielen winnen voor Christus. Zo luidt het opschrift van een van de tien preken in dit boek over Spreuken 11:30: 'Wie zielen vangt, is wijs.' Het kenmerkt de prediking van de jonggestorven Engelse predikant Joseph Alleine. Zielen worden gevangen in het net van het Evangelie. Dat gebeurt door de verkondiging van het Woord. Het openbaart zich in een oprechte, christelijke levenswandel. Het hele leven van de christen behoort bepaald te worden door het dienen van God en de naaste, opdat velen tot het geloof bewogen zullen worden.

In het net van het Evangelie werd voor het eerst uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom.
Alleine, Joseph

De Engelse puriteinse predikant Joseph Alleine (1634-1668) diende de gemeente van Taunton.

Meer boeken van deze auteur
12 april 2019, recensie geplaatst in: RD
Zelden heb ik een preek gelezen die een zo'n kraakheldere spiegel voorhoudt op alle terreinen van ons 'zijn' als de tweede preek over Psalm 4:2.
Lees meer...

3 mei 2019, recensie geplaatst in: Eilandennieuws
Opvallend in deze preken is Alleines aansporing bij de hoorders om een strikte christelijke levenswandel om anderen daarin tot een voorbeeld te zijn.
Lees meer...

26 maart 2020, recensie geplaatst in: De Saambinder
Op een verootmoedigende manier tekent Alleine Gods genade in het omzien naar een verloren adamskind.
Lees meer...

15 juli 2021, recensie geplaatst in: De Wachter Sions
Het boek is vooral een stichtelijk werk dat in het algemeen ontdekkend en onderwijzend is en in het bijzonder voor Gods volk tot beschaming, opwekking, aanmoediging, bemoediging en vertroosting.
Lees meer...