Auteur: Kohlbrugge, dr. H.F.
Titel: De eenvoudige Heidelberger
Ondertitel:
ISBN: 9789033129346
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk
Een nieuwe, aanzienlijk aangevulde editie van een bekende uitgave. 'De Heidelberger, de eenvoudige Heidelberger, houdt daaraan vast!' Deze woorden sprak dr. Kohlbrugge op zijn sterfbed. Helaas heeft hij geen complete verklaring van de Heidelbergse Catechismus nagelaten. Wel werden verschillende catechismuspreken van hem uitgegeven. De meeste daarvan zijn opgenomen in De eenvoudige Heidelberger. Deze bundel verscheen voor het eerst in 1941 en beleefde verschillende herdrukken. Nu verschijnt een nieuwe editie, uitgebreid met achttien andere catechismuspreken. Deze uitgave is samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door prof. dr. A. de Reuver en H. Boele. Daarmee bevat De eenvoudige Heidelberger nu de meest volledige verklaring van ons Troostboek door de prediker uit Elberfeld.

Uitgave in samenwerking met de Vereeniging tot Uitgave van Gereformeerde Geschriften.
Kohlbrugge, dr. H.F.

Dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875), predikant van de Niederländisch Reformierte Gemeinde te Elberfeld, was een van de belangrijkste theologen uit de negentiende eeuw. Zijn theologie vertoont een nauwe verwantschap met de leer van de reformatoren.

Meer boeken van deze auteur
21 december 2018, interview in: Reformatorisch Dagblad
'De hartslag van de Heidelberger.' Lees meer...

15 februari 2019, recensie in: Veluwse Kerkbode
'Wie nog nooit iets van Kohlbrugge heeft gelezen, kan ik deze bundel heel erg aanraden. Om Kolhbrugge te leren kennen is het lezen van zijn preken over de Heidelbergse Catechismus een goed begin.' Lees meer...

23 februari 2019, recensie in: Friesch Dagblad
'Volgens Kohlbrugge biedt alleen het evangelie hoop en troost.' Lees meer...

25 april 2019, recensie in: Nader bekeken
'Ik ben dankbaar dat de nieuwe uitgave van deze catechismuspreken verschenen is. Het blijft bij Kohlbrugge radicaal en in de volle zin van het Woord: Genade alleen! Ik denk dat we vandaag in kerkelijk Nederland heel goed 'een flinke dosis Kohlbrugge' kunnen gebruiken. En daarom: neem en lees!' Lees meer...

9 mei 2019, recensie in: GezinsGids
'Kohlbrugge houdt enerzijds leer en leven dicht bij elkaar en anderzijds preekt hij erg onderscheidend. Die geladen spanning tref je aan in heel dit prachtige boek.' Lees meer...

23 mei 2019, recensie geplaatst in: De Waarheidsvriend
Kohlbrugge wenste zijn vrienden graag wat dichter bij God te brengen. Dat gebeurt in deze catechismuspreken dan ook werkelijk.
Lees meer...

23 mei 2019, recensie geplaatst in: Hersteld Hervormd Kerkblad
De preek van Kohlbrugge over vraag en antwoord 86 en 87 heb ik als een sterke stimulans om zijn catechismuspreken te betrekken bij mijn eigen voorbereiding. Ik wens dit boek in handen bij alle gemeenteleden.
Lees meer...

juni 2019, recensie in: Documentum
'Inhoudelijk spreken de preken tot de verbeelding.' Lees meer...

4 juli 2019, recensie geplaatst in: De Saambinder
'We zijn dankbaar voor deze mooie heruitgave.' Lees meer...

november 2019, recensie in: Ecclesia
'In een tijd als de onze, waarin de Catechismus-uitleg op een laag pitje is komen te staan, lijkt het me goed dat we ons persoonlijk wapenen door ons te oefenen in de belijdenis van de Kerk der eeuwen. Kohlbrugge is daarbij een goede leermeester.' Lees meer...

17 juni 2020, recensie geplaatst in: De Wachter Sions
Veel boeken zijn er in de loop der jaren van dr. H.F. Kohlbrugge verschenen. Waarschijnlijk is dit boek onder ons het meest bekend dat voor het eerst verscheen in 1941.
Lees meer...