Auteur: Luther, Maarten
Titel: Al ging ik ook in een dal
Ondertitel: Troost voor zieken
ISBN: 9789033124976
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar

In de late Middeleeuwen gebruikte men in de westerse wereld troostboekjes om zieken in hun lijden en sterven te troosten. Ook Luther heeft dergelijke boekjes gepubliceerd en we ontmoeten hem daarin vooral als trooster. Hij behandelt de beproefden echter wel eerlijk. Hij wijst hen op hun zonde en ellende om hen zo tot berouw en boete te bewegen. Dit doet hij met geen ander doel dan om hen gewillig te maken om alleen door het geloof in Christus vergeving van zonde en eeuwige zaligheid te ontvangen. Net als Johannes de Doper, roept Luther ons niet enkel op tot boete, maar hij wijst ons ook op het Lam van God Dat de zonde der wereld wegneemt.

Luthers boekje biedt rijke troost en diep onderwijs, heeft na eeuwen nog niets aan kracht verloren en kan nog steeds van groot nut zijn voor onze zieke naasten en hun omgeving.
Voor dit boekje heeft de vertaler een aantal treffende citaten – die op zichzelf staan en voor zich spreken – uit Luthers troostboekjes en uit zijn andere werken verzameld.

Luther, Maarten

Er is geen beschrijving van deze auteur.
Meer boeken van deze auteur
25 april 2013, recensie geplaatst in: De Wachter Sions
'In deze bundel kunnen we lezen dat Luther zieke en stervende mensen geen óngegronde troost voorhoudt, maar de énige troost in leven en sterven', aldus ds. J. Roos.
Lees meer...


3 oktober 2013, recensie geplaatst in: GezinsGids
Luther wijst zieken en sterven eerst op hun zonden en vertelt vervolgens dat er ook voor hen genade is. Alle belemmeringen daarvoor probeert hij weg te nemen.
Lees meer...