Auteur: Ouden, drs. P. den
Titel: Leven als gasten en vreemdelingen
Ondertitel: Tertullianus en de christenen in de Vroege Kerk
ISBN: 9789033128929
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk
Christenen hebben niet het meest te duchten van vervolgingen, maar van aardsgezindheid. Met dit standpunt houdt de kerkvader Tertullianus (ca. 200 na Chr.) ons een spiegel voor. Teleurgesteld zag hij wereldgelijkvormigheid de Vroege Kerk binnensluipen. Daarom bepleitte hij met kracht een christendom dat wars is van compromissen en niet zwicht voor druk van buiten. Een kerk die, dwars door alles heen, onvoorwaardelijk trouw wenst te blijven aan Jezus Christus. Christenen moeten niet leven volgens de wereld, maar vreemdeling op aarde zijn, benadrukt Tertullianus. ‘Wat heeft Jeruzalem te maken met Athene?’ is een gevleugeld woord van hem. Christen zijn betekent ook rekenen op lijden en verdrukking. Zo spreekt de Bijbel er ook over.

‚ÄčTertullianus’ Apologeticum is een verdediging van de christenen en het christelijk geloof tegenover een heidens, onkundig publiek. Ds. P. den Ouden geeft hieruit sprekende citaten weer, voorzien van inleidingen. Hij laat zien hoe verrassend actueel en leerzaam dit geschrift uit de Vroege Kerk is voor christenen vandaag.
Ouden, drs. P. den

Drs. P. den Ouden (1964) is sinds 2012 predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee. Daarvoor diende hij tien jaar de gemeente van Wouterswoude.

Meer boeken van deze auteur
19 juli 2018, recensie in: Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk
'In de leer bij Tertullianus (...) Ik wens dit boekje in veler handen. De woorden van Tertullianus en de lessen die de auteur eruit trekt zijn het lezen, overdenken en praktiseren meer dan waard.' Lees meer...

24 augustus 2018, recensie in: Eilandennieuws
'Een lezenswaardig boekje, vanuit de Vroege Kerk naar de actualiteit van de 21e eeuw.' Lees meer...

13 september 2018, recensie geplaatst in: Gezinsgids
Dit boek over het christenleven in de Vroege Kerk is hoogst actueel.
Lees meer...

13 september 2018, recensie in: GezinsGids
'Ds. P. den Ouden vindt terecht dat wij van de christelijke levenshouding uit vroegchristelijke tijd veel kunnen leren. Christenen vormen ook nu immers een minderheid te midden van het moderne heidendom.' Lees meer...

19 september 2018, recensie door: Uitdaging
'Dit is een interessant en inspirerend boekjes. De spiegel die Tertullianus voorhoudt stelt vragen aan wat de christenheid vandaag is.' Lees meer...

23 mei 2019, recensie geplaatst in: De Saambinder
Voor iedereen die (weer) wil leren hoe vreemdelingschap in een onchristelijke samenleving eruitziet, van harte aanbevolen.
Lees meer...