Auteur: Moerkerken, ds. A.
Titel: Zonder enige twijfel
Ondertitel: De Nederlandse Geloofsbelijdenis
Bindwijze: gebonden
Bladzijden: 535
ISBN: 9789033128332
Druk: 4e
Prijs: € 39,90
  Eerste hoofdstukKoop dit boek

De 37 artikelen van de Confessio Belgica, de Nederlands Geloofsbelijdenis, worden in deze uitgave behandeld in de vorm van lidmatencatechisaties. Deze catechisaties zijn door ds. Moerkerken in de loop der jaren gehouden in de Gereformeerde Gemeenten van Nieuw‑Beijerland en Gouda.

Bij catechisaties gaat het om het onderwijs en het onderzoek in onze geloofsleer, de oude gereformeerde religie. Deze uitgave biedt van tijd tot tijd ook een woord voor het hart, maar het voornaamste is de fundering in de leer. De bespreking van elk artikel wordt afgesloten met de beantwoording van enkele vragen.

Moerkerken, ds. A.

Ds. A. Moerkerken (1947) is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten Nieuw-Beijerland (1974) en Gouda (1987). Tot 2017 was hij verbonden aan de Theologische School te Rotterdam, vanaf 1981 als docent en vanaf 1995 tevens als rector.
 
Meer boeken van deze auteur
23 juni 2017, recensie uitgesproken bij: De Reformatorische Omroep
Een zeer goed leesbare tekst en heel leerzaam, omdat er duidelijk uitleg wordt gegeven. Lees meer...

6 juli 2017, recensie in: De Saambinder
'Een onderwijzend boek dat de oude belijdenis dicht bij het hart brengt.' Lees meer...

10 augustus 2017, recensie in: Reformatorisch Dagblad
'De schrijver heeft hiermee de hele gereformeerde gezindte een bijzondere dienst bewezen.' Lees meer...

29 september 2019, recensie geplaatst in: De Veluwse Kerkbode
De inhoud van dit boek is heel onderwijzend, het brengt de oude belijdenis dicht bij het hart.
Lees meer...

1 februari 2018, recensie in: GezinsGids
'Wie dit boek leest, zal erkennen dat de schrijver de reformatorische gezindte een grote dienst bewezen heeft.' Lees meer...

1 maart 2018, recensie in: Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk
'Zij die de Drie Belijdenisgeschriften van onze kerk onderschrijven, zullen in dit boek heel veel vinden waarmee zij het van harte eens zullen zijn. Veel wordt uitgelegd op een manier waar én hoofd én hart door gevoed worden.' Lees meer...

12 april 2018, recensie geplaatst in: Documentum
'Het belangrijkste doel van dit boek is de fundering in de gereformeerde geloofsleer dieper uit te werken. Daarin is de auteur mijns inziens meer dan geslaagd.' Lees meer...

 

6 juli 2018, recensie in: Om Sions Wil
'Ds. Moerkerken verstaat de kunst zijn betoog helder en eenvoudig op te bouwen. Hij weet op die manier geloofsstukken die moeilijk lijken, toch helder voor het voetlicht te brengen. Tal van beelden uit de dagelijks praktijk ondersteunen zijn betoog. Je behoeft geen theologiestudent te zijn om zijn betoog te kunnen volgen. De inhoud is gedegen en bevat grondig onderwijs. Van harte aanbevolen!' Lees meer...