Auteur: Harinck, ds. C.
Titel: Gods beloften in het persoonlijk leven
Ondertitel:
ISBN: 9789033128110
Druk: 5e
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk

De kennis van Gods beloften laat te wensen over. Er heerst veel verwarring over. Soms lijkt er zelfs een huiver te zijn om over de beloften van God te spreken. Dit heeft een achtergrond. Velen hebben het alleen over Gods beloften, en zwijgen over Gods eisen. Maar God spreekt met twee woorden tot ons: Wet en Evangelie. Die twee zijn niet te scheiden. Alleen leven bij de Wet leidt tot een koud, wettisch leven. Alleen leven bij de beloften leidt tot oppervlakkigheid en zielsbedrog.

De eis van de Wet moet ons brengen tot het geloof in Gods beloften. Het christenleven dat daardoor ontstaat, is een leven naar Gods Wet en een vertrouwen op Gods beloften. Jezus Christus is het Fundament van dit geloofsvertrouwen. In Hem zijn al Gods beloften ja en amen.

Ds. Harinck schreef dit boek vanuit de wens dat de lezer gebracht mag worden tot dit christenleven, dat leeft naar Gods Wet en hoopt op Gods beloften.

Gespreksvragen maken dit boek bijzonder geschikt voor kringwerk.


Lees hier het interview met ds. C. Harinck in het Reformatorisch Dagblad naar aanleiding van de verschijning van zijn boek Gods beloften in het persoonlijk leven.

Harinck, ds. C.

Ds. C. Harinck (1933) is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten Utrecht (1962), Franklin Lakes (VS, 1971), Dordrecht (1974), Oostkapelle (1982), Houten (1993) en Terneuzen (2000).

Meer boeken van deze auteur
27 april 2017, interview met ds. C. Harinck in: Reformatorisch Dagblad
'Leven bij Gods beloften.' Lees meer ...

2 mei 2017, recensie door: De Reformatorische Omroep
'Deze goed leesbare en leerzame uitgave is van belang voor elk meelevend lid van de kerk.' Lees meer...

17 mei 2017, recensie in: Gomarus
'Niet zozeer dogmatisch van aard, maar juist heel pastoraal. Van harte aanbevolen.' Lees meer...

16 juni 2017, recensie in: Eilandennieuws
'Helder geschreven, in taal die voor jong en oud begrijpelijk is. Gefundeerd op Gods Woord en getoetst aan betrouwbare theologen. Duidelijke gespreksvragen, die ingaan op de besproken stof.' Lees meer...

7 juli 2017, recensie in: Om Sions wil
'Leerzaam en troostvol onderwijs. ik beveel dit pastoraal bewogen werkje van harte bij u aan.' Lees meer...

12 september 2017, recensie in: Reformatorisch Dagblad
'Beloften van redding en herstel.' Lees meer...

19 oktober 2017, recensie in: De Saambinder
'Het gaat in dit boek over Gods beloften. Een thema waarover helaas veel strijd is geweest, zeker ook in onze kringen. Ds. Harinck wil daarin de weg wijzen.' Lees meer...

16 november 2017, interview in: Daniël
'Als je blijft zoals je bent is er niets om op te hopen, maar als je je tot God keert, is er hoop en verwachting.' Lees meer...

12 juli 2018, recensie in: GezinsGids
'Een eenvoudig onder woorden gebrachte diepgaande studie ... Het is niet de bedoeling van dit boek welke dogmatische strijd dan ook aan te wakkeren, maar het te gebruiken voor de vraag: wat heeft de Heere mij vanuit dit boek te zeggen?' Lees meer...

11 oktober 2018, recensie geplaatst in: De Waarheidsvriend
Van ds. C. Harinck verscheen wederom een waardevolle pennevrucht. Dit keer over een aangelegen punt: de beloften van God.
Lees meer...