Auteur: Binning, Hugo
Titel: Door de Geest geleid
Ondertitel: Veertig preken over Romeinen 8
ISBN: 9789033128318
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk

Al snel nadat deze preken in Schotland waren uitgegeven (in 1670), zijn ze ook in het Nederlands verschenen onder de titel Des zondaars heiligdom. De leesbaarheid van deze vertaling liet echter te wensen over. Nu verschijnt Binnings boek in een geheel nieuwe vertaling.

Deze preken hebben nog niets van hun waarde verloren. Ze getuigen van een diepe belangstelling voor het zielenheil van de hoorders. Voortdurend wordt het enige geneesmiddel voor verloren zondaren voor ogen gesteld: het geloof in de Heere Jezus Christus. Binning spoort aan tot zelfonderzoek. Hij roept de gelovigen op om ernst te maken met de levensheiliging, door dicht bij Christus te leven en Zijn voetstappen te volgen.

Binning, Hugo

De Schotse puriteinse predikant Hugo (Hugh) Binning (1627-1653) kende al op jonge leeftijd de verborgen omgang met God. Hij overleed na een korte ziekte op 26-jarige leeftijd.
 Meer boeken van deze auteur
17 augustus 2017, recensie in: De Wachter Sions
'Dit is geen oppervlakkige verklaring, maar een grondige uitleg van het zuivere Godswerk in het leven van ware gelovigen.' Lees meer...

8 juni 2017, recensie in: Kerkblad HHK
'Dit werk van Binning bevat het goud van Gods genade, Die in Christus de wereld met Zichzelf heeft verzoend.' Lees meer...

23 juni 2017, recensie in: Om Sions Wil
'Een waardevolle heruitgave van het werk van deze godzalige prediker, van wie de preken toegankelijker gemaakt zijn voor de hoorder (leesdiensten) en voor de lezer door het meer eigentijdse taalkleed.' Lees meer...

24 augustus 2017, recensie in: De Waarheidsvriend
'Onderwijs voor de ziel, op een wijze die ook vandaag de dag broodnodig is.' Lees meer...

8 september 2017, recensie geplaatst in: Eilandennieuws
'Deze preken hebben nog niets van hun waarde verloren. De auteur laat duidelijk merken dat hij een diepe belangstelling heeft voor het zielenheil van zijn hoorders.' Lees meer...

14 december 2017, recensie in: GezinsGids
'De leesbaarheid van dit boek is sterk vergroot.' Lees meer...

7 november 2019, recensie in: De Saambinder
'Lees de inhoudrijke boodschap van deze preken waarin het enige redmiddel voor onbekeerde zondaren wordt aangewezen en waarin Gods kinderen rijk en verdiepend onderwijs vinden.' Lees meer...