Auteur: Chrapov, N.P.
Titel: Het geluk van het verloren leven
Ondertitel:
ISBN: 9789033104015
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk
Een realistische beschrijving van de hevige geloofsvervolging zoals dezeplaatsvond tot aan de politieke omslag in 1989 in de landen van de voormaligeSovjetunie.--De inhoud van dit boek is vooral daarom geloofwaardig enwaardevol, omdat het niet door een theoreticus werd geschreven, maar door eenmens die om het vrijmoedig getuigen van zijn Heere leed en stierf in destrafkampen van het Sovjetregiem.
We maken op een unieke wijze kennis met degeloofsbeleving van de niet-geregistreerde Baptisten in de landen van devoormalige Sovjetunie. Dat is de blijvende waarde van dit boek. NikolajPetrovitsj Chrapov tekent zijn leven van ijverig-vrome jongen tot partij-activist, zijn ommekeer tot belijdend christen en de smartelijke weg die daarop volgde.--Hij verloor zijn leven om Christus wil, maar vond in Hem zijn behoud en Bron van geluk. Nikolaj Chrapov beschrijft zichzelf in deze geschiedenis als Pavel (Pavloesjka) Vladykin. Hij werd in totaal vijf keer gearresteerd en heeft ruim achtentwintig jaar van zijn leven in gevangenissen, strafkampen en verbanningsoorden doorgebracht.
Na zijn vierde gevangenschap schreef hij dit boek, dat ondermeer de aanleiding vormde voor zijn vijfde en laatste arrestatie op 3 maart 1980. Hij overleed op 68-jarige leeftijd in het strafkamp op 6 november 1982.
Het geluk van het verloren leven werd in het Russisch ondergronds gedrukt en tekent op onnavolgbare wijze het leven van de Russische christenen in de tijd van de vervolging. Ongetwijfeld is dit de reden waarom Pavel Vladykin onder hen zo bekend en geliefd is.
Chrapov, N.P.

Er is geen beschrijving van deze auteur.
Meer boeken van deze auteur
7 december 2016, recensie door Nederlandse Bibliotheekdienst
'Het is bemoedigend te lezen hoe de gelovigen in Rusland door de kracht van hun geloof de enorm zware beproevingen wisten te doorstaan. De harde feiten worden op sobere wijze verteld, zodat sensatie is vermeden.' Lees meer...