Auteur: Golverdingen, ds. M.
Titel: Geschiedenis van een scheuring
Ondertitel: De Gereformeerde Gemeenten 1950-1957
ISBN: 9789033127908
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk

Dit boek biedt de resultaten van een onderzoek naar de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) van 1950-1957. Kerkhistorische feiten en ontwikkelingen worden steeds geplaatst tegen de achtergrond van de tijd. De studie kenmerkt zich door het streven naar de grootst mogelijke objectiviteit, een heldere structuur en een voor de lezer brede toegankelijkheid. Bij elk hoofdstuk biedt de auteur in een afsluitende paragraaf een persoonlijke reflectie.

In het beschreven tijdsbestek staat de trieste, diepaangrijpende scheuring van 1953 centraal. Leidinggevende figuren als dr. C. Steenblok en ds. A. Verhagen, ds. D.L. Aangeenbrug en ds. A. Vergunst krijgen voor de lezer gestalte. Zij worden getekend in hun kracht en in hun zwakheid, in hun opkomen voor de zuivere leer, in hun oprechte bedoelingen en op momenten dat hun opstelling fundamentele vragen oproept in het licht van de heiliging. Het onderzoek beschrijft voorts het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Kort na de scheuring voltrok zich in de Gereformeerde Gemeenten een heroriëntatie ten aanzien van de zendingsopdracht en de taak van de kerk in een veranderende samenleving.

Dit boek is geschreven vanuit het oprechte verlangen om polarisatie te verminderen en communicatie te bevorderen.

Golverdingen, ds. M.

Dr. M. Golverdingen (1941-2019) was emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Op 4 maart 2014 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit Apeldoorn op Vernieuwing en verwarring. De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950.

Meer boeken van deze auteur
15 september 2016. recensie geplaatst in: De Saambinder
In dit boek worden de kerkhistorische feiten en ontwikkelingen in de periode van 1950 tot 1957 geplaatst tegen de achtergrond van die tijd.
Lees meer...

29 oktober 2016, interview in: Reformatorisch Dagblad
'Het "uur van de crisis" onderzocht' - interview met ds. M. Golverdingen. Lees meer...

31 oktober 2016, reactie door ds. J. Roos in: Reformatorisch Dagblad
'Beoordeling van "1953" door dr. Golverdingen evenwichtig.' Lees meer...

3 november 2016, reactie door ds. J.J. van Eckeveld in: Reformatorisch Dagblad
'Wie zou niet wenen?' Lees meer...

6 januari 2017, recensie geplaatst in: Reformatorisch Dagblad
De schrijver blijkt er veel aan gelegen een historisch verantwoorde en feitelijk juiste studie te schrijven.
Lees meer...

11 januari 2017, recensie geplaatst bij: Reformatorische Omroep
De schrijver heeft minutieus de feiten beschreven. Lees meer...

2 februari 2017, bespreking in: De Wachter Sions
'Dr. Golverdingen heeft een belangrijk boek geschreven, waarin hij de beide kerkverbanden [Gereformeerde Gemeenten en Gereformeerde Gemeenten in Nederland] en allen die daartoe behoren veel huiswerk heeft opgegeven', aldus de heer E. Kooijmans. Lees meer...

10 februari 2017, recensie in: Veluwse Kerkbode
'Een waardevol aspect van deze studie is dat de schrijver niet alleen feiten beschrijft, maar dat hij ook duiding geeft.' Lees meer...

14 december 2017, recensie in: GezinsGids
'Het gaat erom lessen te trekken voor het heden, niet om kerkelijke tegenstellingen aan te wakkeren, maar om een brug te slaan.' Lees meer...

juli 2018, recensie geplaatst in: Ambtelijk Contact
'Dit boek is buitengewoon leerzaam: om te zien hoe het niet moet in de kerk.' Lees meer...