Auteur: Fieret, W.
Titel: Wilhelmus � Brakel
Ondertitel: Een gedreven dienaar in Gods kerk
ISBN: 9789033127922
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk

Vader Brakel. Dat is de erenaam die Wilhelmus à Brakel (1635-1711) al tijdens zijn leven droeg. Waarom werd deze predikant uit de traditie van de Nadere Reformatie op deze manier aangeduid? De Redelijke Godsdienst, zijn populaire dogmatiek die behalve leerstellig ook praktisch van aard is, blijkt een belangrijke reden voor het gezag en de bekendheid van À Brakel te zijn.

In deze biografie wordt À Brakel in het kader van zijn tijd geschetst als een predikant die op diverse terreinen van zich liet horen. Hij trad op toen door het overheidsoptreden de onafhankelijkheid van de kerk werd bedreigd. Ook nam hij naar aanleiding van de labadistische crisis een duidelijk standpunt in.

Enerzijds was À Brakel een strijdvaardig man, anderzijds gaf hij in zijn lange loopbaan in vier Friese gemeenten en als stadspredikant in Rotterdam op pastorale wijze geestelijk leiding aan vele honderden gemeenteleden. Zijn persoonlijke geestelijke vorming, waarin zijn vader Theodorus à Brakel een belangrijke rol speelde, sprak er nadrukkelijk in door. Met de genade en de gaven die hij ontvangen had, heeft hij Gods Kerk met ere gediend.

Een toegankelijk geschreven, rijk geïllustreerde uitgave.

Fieret, W.

Dr. W. Fieret (1950) was jarenlang werkzaam in het reformatorisch voortgezet onderwijs. Hij promoveerde op het proefschrift De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948 en schreef diverse boeken en artikelen op het gebied van de (kerk)geschiedenis.

Meer boeken van deze auteur
31 december 2016, recensie geplaatst in: Eilandennieuws
De auteur wil antwoord geven op de vragen: hoe dacht en leefde Brakel, waarom schreef hij zoveel, en wat nog belangrijker is: waarom schreef hij wat hij schreef, wat dreef hem?
Lees meer...

2 januari 2017, recensie geplaatst bij: De Reformatorische Omroep
Een goed leesbare, zeer leerzame biografie. 
Lees meer...

20 april 2017, recensie in: De Saambinder
'Het boek is heel geschikt voor een eerste kennismaking met 'vader Brakel', opdat we er de smaak van te pakken zouden krijgen en vervolgens (weer eens) zouden grijpen naar à Brakels geschriften zélf.' Lees meer...

28 april 2017, recensie in: Gezinsgids
'Het grote licht uit Friesland.' Lees meer ...

1 september 2017, recensie in: Om Sions Wil
'Zeer lezenswaardig.' Lees meer...

26 november 2020, recensie geplaatst in: De Wachter Sions
Dr. W. Fieret heeft een gedegen en uitgebreide levensbeschrijving van deze predikant beschreven.
Lees meer...