Auteur: Egas, ds. A.A.
Titel: De stem vanbinnen
Ondertitel: Geweten en gewetensvorming in bijbels licht
Bindwijze: paperback
Bladzijden: 112
ISBN: 9789033127960
Prijs: € 4,99
  Eerste hoofdstukKoop dit boek

Geweten en gewetensvorming, ze horen helemaal bij elkaar. God heeft in Zijn goedheid de mens geschapen met een geweten. Het is de stem vanbinnen. Ons geweten kijkt als het ware over onze schouder mee bij alles wat we doen. Van groot belang is een geweten dat gevormd is door de normen en waarden van Gods Woord. Dan zal het in de hand van Gods Geest een middel zijn om ons te bewaren voor de verleidingen van de wereld en de zonde.

De urgentie van bijbelse gewetensvorming is er nu des te meer vanwege de razendsnelle ontwikkelingen die door de digitale revolutie worden veroorzaakt. Onder meer door de smartphone ligt er voor jongeren (en ouderen) een wereld aan genot en geweld open. Hoe zullen ze staande blijven in een tijd waarin op allerlei wijze afscheid wordt genomen van God en Zijn Woord?

Dit boek gaat in op de vraag wat we onder het geweten verstaan. Wat zegt de Bijbel erover? En welke plaats het geweten heeft in de bekering? Ten slotte behandelt het boek de vraag hoe ouders en andere opvoeders een middel kunnen zijn om de gewetens van onze jongeren te vormen.

Egas, ds. A.A.

Ds. A.A. Egas (1957) is sinds 2010 christelijk gereformeerd predikant van de gemeente Damwoude. Daarvoor diende hij de gemeenten van Urk, Middelharnis en Nieuwkoop/Vianen.

Meer boeken van deze auteur
12 januari 2017, recensie geplaatst bij: Reformatorische Omroep
Een leerzaam en een goed leesbaar boek. Inspelend op de situatie in de praktijk in het licht van de Bijbel. Lees meer...

17 maart 2017, recensie geplaatst in: Eilandennieuws
Ds. Egas gaat in op de vraag wat we nu precies onder het geweten verstaan.
Lees meer...

5 april 2017, recensie geplaatst in: Het Reformatorisch Dagblad
Ds. Egas spoort ertoen aan al heel vroeg te beginnen met de huisgodsdienst. Niet in eigen kracht, maar biddend.
Lees meer...

11 mei 2017, recensie in: Kerkblad HHK
'Het is vlot geschreven en gaat in op drie hoofdthema's: het geweten en de Bijbel, het geweten en de bekering en tot slot het geweten en de opvoeding.' Lees meer ...

8 juni 2017, recensie in: De Saambinder
'Het verschijnen van dit boekje overtuigt me er opnieuw van dat in de geestelijke strijd om de stad Mensenziel het wel of niet spreken van het geweten een centrale plaats inneemt. Een leerzaam boekje dat we van harte aanbevelen.' Lees meer...

17 augustus 2017, recensie in: GezinsGids
'Dit boek biedt veel om te overdenken. Opvoeders kunnen erin lezen wat hun taak is. Jongeren en ouderen kunnen zich toetsen of hun geweten in werkelijk Bijbelse zin gevormd is of wordt.' Lees meer...

8 juli 2019, recensie geplaatst in: Ambtelijk Contact
'Een boekje dat stof tot nadenken geeft.' Lees meer...

Gerelateerde uitgaven

  • Naar eer en geweten

    Schreuder, ds. A.

    € 0,00