Auteur: Butter, ds. P. den
Titel: Bestemming bereikt
Ondertitel: Hemel of hel en de reis daarheen
ISBN: 9789033127496
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk
Terecht wordt gezegd dat ons leven een reis is. Aan die reis wordt in de kerk de nodige aandacht besteed. Zeker zo belangrijk is de bestemming van deze reis. De realiteit van hemel of hel gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. Toch worden we over deze twee eindbestemmingen duidelijk ingelicht in Gods Woord, met name in de woorden van de Heere Jezus Zelf.

Geeft de kerk vandaag aan die bestemming voldoende aandacht? Of zijn we te eenzijdig op de reis betrokken en raakt onze bestemming buiten ons blikveld?

Met bijbels realisme en pastorale bewogenheid gaat ds. Den Butter in op de aangrijpende werkelijkheid van onze eeuwige bestemming. Hij schreef dit boek vanuit de overtuiging dat we het Evangelie tekortdoen en onszelf schade berokkenen als de bestemming van onze reis ons niet duidelijk voor ogen staat.
 
Butter, ds. P. den

Ds. P. den Butter (1938) werd in 1964 predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Thans is hij emeritus predikant. 

Interview met ds. Den Butter in Reformatorisch Dagblad (12 november 2014): 'Een halve eeuw onvermoeibaar schatgraven.' Lees meer...


 

Meer boeken van deze auteur
28 mei 2016, recensie geplaatst bij: Reformatorische Omroep
Juist de evenwichtige aanpak, goed bekend met de praktijk van de prediking en het pastoraat in onze kerken, kenmerkt deze uitgave! Lees meer...

20 juli 2016, recensie in: Terdege
'​Het boek heeft iets van een kleine, pastoraal getoonzette dogmatiek, geschreven vanuit het perspectief van het oorspronkelijke doel en de eindbestemming van de mens.' Lees meer...

augustus 2016, recensie in: Bewaar het pand
'Een reisgids voor de allerbelangrijkste reis: die van ons leven. Dit boek stelt een thema aan de orde dat voor ieder van ons van buitengewoon groot belang is.' Lees meer...

5 augustus 2016, recensie in: De Wekker
'Dit boek is vrucht van een leven lang omgaan met de Schriften en van de verkondiging van de volle raad van God.' Lees meer...

10 augustus 2016, recensie in: Eilandennieuws
'Een bijzonder boek, dat ons allen aangaat!' Lees meer...

12 augustus 2016, recensie in: Reformatorisch Dagblad
'De ernst van de eeuwigheid.' Lees meer...

12 augustus 2016, recensie geplaatst in: Om Sions wil
Met bijbels realisme en pastorale bewogenheid gaat ds. Den Butter in op de aangrijpende werkelijkheid van onze eeuwige bestemming.
Lees meer...

18 augustus 2016, recensie in: Hersteld Hervormd Kerkblad
'​In ieder christelijk gezin zou dit werkje aanwezig moeten zijn.' Lees meer...

9 september 2016, recensie in: Nederlands Dagblad
'Het zou mooi zijn als hemel meer verkwikte en hel meer verschrikte.' Lees meer...

13 oktober 2016, interview en recensie in: GezinsGids
'De dood verdrongen.' Lees meer...

3 januari 2017, recensie geplaatst bij: CIP (Christelijk Informatie Platform)
Waarom dominee Den Butter niet zwijgt over hemel én hel. Lees meer...

1 april 2017, recensie in: Fundamenteel
'Ernstig. Welgemeend. Aandringend ... Het boek kent een duidelijke structuur waardoor het prettig leest.' Lees meer...

17 augustus 2017, recensie in: jongerenpagina Kerkblad HHK
'Zoek eens een rustig moment in de vakantieperiode om dit boek te lezen.' Lees meer...

25 augustus 2017, recensie in: Veluwse Kerkbode
'Deze studie is de vrucht van een leven lang omgaan met de Heilige Schrift en de verkondiging van de volle raad van God.' Lees meer...

september 2017, recensie geplaatst in: Ambtelijk Contact
Het sterke van dit boek is dat er niet naar allerlei andere stemmen en schrijvers wordt geluisterd, maar dat puur de Bijbel opengaat. En dat heeft zeggingskracht.
Lees meer...