Auteur: Hoek, dr. P.C.
Titel: Als de schaduw valt
Ondertitel: Rondom het levenseinde
Bindwijze: geniet
Bladzijden: 64
ISBN: 9789033127519
Prijs: € 4,99
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
We krijgen er allemaal mee te maken: iemand in onze naaste omgeving wordt ernstig ziek. Over zijn of haar leven valt de schaduw van de dood. Het kan iemand uit ons gezin zijn, een familielid, een collega of een vriend. Wie de ernstig zieke naaste bijstaat, krijgt te maken met de nodige vragen, verlegenheid en vrees. Hoe kunnen we hem of haar nabij komen? Hoe kan er een echte ontmoeting, kan er een echt contact ontstaan? Welke woorden zijn gepast en welke niet? Deze en andere vragen dringen zich aan ons op. Bovendien stelt het aangrijpende leed van de ander ook indringende vragen aan ons eigen hart.
In dit boek gaat de auteur samen met de lezer op zoek naar antwoorden op deze vragen. Daarbij wordt de gang van de ernstig zieke gevolgd: van het krijgen van de gevreesde uitslag van de dokter tot en met het moment waarop het ziekbed een sterfbed wordt. Bovendien wordt onderscheid gemaakt tussen het ernstig zieke kind en de ernstig zieke volwassene. Ook komt nadrukkelijk de vraag aan de orde hoe het Woord van God mensen in deze schaduw licht en uitzicht kan geven.

Eerder schreef ds. Hoek de studie Leven in de schaduw van de dood. Het bijstaan van ernstig zieken en stervenden (2009). Belangrijke delen van dat boek heeft hij nu herschreven en toegankelijk gemaakt voor oud en jong.


 
Hoek, dr. P.C.

Dr. P.C. Hoek (1971) is docent praktische theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie, gevestigd bij de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.Meer boeken van deze auteur
April 2016, recensie door: Reformatorische Omroep
'Met veel betrokkenheid geschreven, met kennis van de theorie én de praktijk.' Lees meer...

22 juli 2016, recensie geplaatst in: Om Sions wil
In dit boek komt onder andere de vraag aan de orde hoe Gods Woord mensen in de schaduw van het leven licht en uitzicht kan geven.
Lees meer...

September 2016, recensie in: Etcedrah
'Bijbelse barmhartigheid en oprechtheid.' Lees meer...

18 november 2016, recensie in: Veluwse Kerkbode
'Dr. Hoek heeft op een tere, zorgvuldige manier over dit onderwerp geschreven.' Lees meer...

16 maart 2017, recensie in: Gezinsgids
'Ds. Hoek geeft op een bewogen manier adviezen voor de begeleiding van ernstig zieken in het licht van de eeuwigheid.' Lees meer...

15 april 2017, recensie geplaatst in: Reformatorisch Dagblad
Op iedere bladzijde zijn praktische handreikingen te vinden die bijdragen aan een echte ontmoeting. Lees meer...