Auteur: Labee, ds. B.
Titel: Hosea
Ondertitel: Serie Kleine Profeten
ISBN: 9789033127281
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk
Hosea is de eerste profeet van het zogenaamde 'Dodeka propheton', de boekrol van de twaalf kleine profeten. Alle twaalf zijn ze klein van omvang en ze pasten op één boekrol. Deze profetenboeken zijn misschien wel de minst gelezen boeken van de Bijbel. Maar ook deze profetieën behoren tot de geïnspireerde Schriften.

In deze bijbelstudie over Hosea laat ds. Labee zien hoe actueel de boodschap van deze profeet is. Het indringende oordeel over Israëls zonden moet Hosea allereerst aankondigen. Tegelijk predikt hij de eenzijdige liefde en trouw van God, Die Zijn volk niet kan loslaten.

De Serie Kleine Profeten wordt uitgegeven in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. De opzet is volgens een vast stramien. Na een algemene inleiding over het bijbelboek (datering, historische context, auteur, enzovoort) volgen hoofdstukken waarin steeds een perikoop dan wel thematische eenheid als volgt behandeld wordt:
1. Wat staat er precies en in welke context? Wat is de oorspronkelijke bedoeling?
2. Wat zijn de lijnen naar de rest van de Schrift? Schrift met Schrift vergelijken.
3. Wat heeft dit ons te zeggen? De brug naar vandaag. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen.
Labee, ds. B.

Ds. B. Labee (1968) is sinds 2012 predikant van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. Daarvoor diende hij de gemeente Tricht-Geldermalsen (2008).

Meer boeken van deze auteur
november 2015, recensie door: Reformatorische Omroep
Geschikt voor persoonlijk gebruik, 15+ vereniging en bijbelstudiegroep. Lees meer...

15 december 2015, recensie geplaatst in: Reformatorisch Dagblad
'In zestien hoofdstukjes behandelt de predikant het leven van de profeet.' Lees meer...

11 februari 2016, interview in: Daniël
'Wat heeft Hoséa ons in deze tijd nog te zeggen?' Lees meer...

11 augustus 2016, recensie in: De Saambinder
'Bijbelstudies voor persoonlijk gebruik en in verenigingsverband.' Lees meer...