Auteur: Boston, Thomas
Titel: Een eeuwig verbond met God
Ondertitel: Persoonlijke overdenking, verootmoediging en vasten
ISBN: 9789033127335
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk
Dit boek bevat vijf overdenkingen die nog niet eerder uit het Engels zijn vertaald. Vervolgens is een gedenkschrift opgenomen over persoonlijk vasten, gezinsvasten en verootmoediging.

Het godsdienstig vasten is in Nederland in de gereformeerde gezindte in onbruik geraakt. Toch is het een bijbels gebruik, dat aanbevolen werd door bijvoorbeeld Johannes Calvijn, Willem Teellinck en Wilhelmus à Brakel. Boston baseert zich in zijn verhandeling op Gods Woord en beveelt deze praktijk aan als een middel tot bijzondere verootmoediging en gebed.
Ook besteedt Boston aandacht aan het 'verbondmaken' - een geestelijke oefening waarin een zondaar zich verbindt aan God, door Gods verbond der genade met uitdrukkelijke woorden aan te grijpen.

Uit het Engels vertaald door P.J. Valk.

 
Boston, Thomas

Thomas Boston (1676-1732) diende als predikant twee gemeenten in Schotland: Simprin en Ettrick. Hij was een van de grootste theologen van de achttiende eeuw.

Meer boeken van deze auteur
24 november 2016, recensie in: De Saambinder
'Graag wil ik deze uitgave hartelijk aanbevelen. De preken van Boston zijn rijk en diep van inhoud. Het gedenkschrift spoort aan om zich voor de Heere te verootmoedigen als een geestelijke oefening in de weg van bidden en vasten. De twee afschriften van het persoonlijk verbond zijn diep geestelijk en vervullen het hart met jaloersheid om zo met de Heere te mogen leven.' Lees meer...

10 maart 2017, recensie in: Veluwse kerkbode
'Thomas Boston was een prediker van vrije genade Gods in Christus. Steeds weer was zijn gebed dat God hem meer van Christus wilde laten zien.' Lees meer...