Auteur: Agteresch, dr. H.J.
Titel: Als grenzen vervagen
Ondertitel: Medische beslissingen rondom het levenseinde
Bindwijze: paperback
Bladzijden: 90
ISBN: 9789033127366
Druk: 6e
Prijs: € 10,90
  Eerste hoofdstukKoop dit boek
4e, geactualiseerde editie (2015)

Het naderend sterven is aangrijpend. Voor de persoon zelf, maar ook voor de omringende familie, zorgverleners en ambtsdragers. Vaak onverwachts moeten moeilijke beslissingen genomen worden, waarover misschien nog nooit was nagedacht. Met de mogelijkheden van de huidige geneeskunde is een spanningsveld ontstaan tussen leven verlengen en sterven rekken. De grenzen zijn vervaagd.

Dit boek is bedoeld als handreiking om moeilijke vraagstukken rondom het levenseinde beter te begrijpen. Met behulp van een toelatingskader, waarbij de Bijbel als richtingwijzer dient, wordt duidelijk gemaakt dat het mogelijk is op verantwoorde wijze medische besluiten te nemen tot het starten, nalaten of staken van behandelingen. De auteur behandelt onderwerpen als euthanasie en palliatieve terminale zorgverlening. Verder gaat hij aan de hand van praktijkvoorbeelden op concrete wijze in op het grijze gebied van het niet-reanimeerbeleid, de toepassing van antibiotica, kunstmatige beademing, orgaandonatie, kunstmatige toediening van vocht en voeding, het gebruik van morfine en palliatieve sedatie.
Agteresch, dr. H.J.

Dr. H.J. Agteresch (1969) is sinds 2018 predikant van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. Eerder studeerde hij geneeskunde in Rotterdam. Hij promoveerde op een onderzoek naar het effect van een behandeling op onder andere de kwaliteit van leven bij patiënten met kanker. Als internist-hematoloog was hij werkzaam in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes en Vlissingen.

Meer boeken van deze auteur
9 december 2015, recensie in: Terdege
'Zeer geschikt voor een globale bezinning op de medische zorg in de laatste fase van het leven.' Lees meer...

12 december 2015, interview en recensie in: Reformatorisch Dagblad
'Terugtreden voor majesteit van de dood.' Lees meer...

september 2016, recensie geplaatst in: Om Sions wil
Een nuttig en verduidelijkend boek dat ook ouderlingen van dienst kan zijn, bijvoorbeeld in het bijstaan van gemeenteleden die voor ingrijpende beslissingen komen te staan.
Lees meer...

september 2016, recensie in: Etcedrah
'Een pleidooi voor levenseerbiedigende geneeskunde. En dat is niet per definitie levensverlengend.' Lees meer...

27 oktober 2016, recensie in: De Saambinder
'Eigenlijk zou iedereen dit boekje moeten lezen.' Lees meer...

juli 2020, recensie geplaatst in: De Hervormde Vrouw
Dr. Agteresch geeft aan de hand van voorbeelden uit de praktijk een duidelijke en bijbelse uitleg, die zeer waardevol is.
Lees meer...

Gerelateerde uitgaven

  • Ziekten en genezing in de Bijbel

    Agteresch, dr. H.J.

    € 0,00