Auteur: Gray, Andrew
Titel: De verborgenheid van het geloof ontsloten
Ondertitel:
ISBN: 9789033127274
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk
Geloven is een gebod. Tegelijkertijd is het Gods geschenk aan de mens, op grond van de verdiensten van Christus. In het geloof is die mens rechtvaardig voor God en een erfgenaam van het eeuwige leven.

In dit boek spreekt Gray op een treffende wijze over de genadegave van het geloof. Het bevat zeven preken naar aanleiding van 1 Johannes 3 vers 23: 'En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus.'

Opnieuw uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom.
Gray, Andrew

Andrew Gray (1633-1656) werd op jonge leeftijd predikant in het Schotse Glasgow. Hij diende de gemeente van 1653 tot aan zijn overlijden. Zijn indringende preken getuigen van Gods rijke genade in Christus.Meer boeken van deze auteur
3 maart 2016, aankondiging geplaatst in: Hersteld Hervormd Kerkblad
'Goede wijn behoeft geen krans!' Lees meer...

11 maart 2016, recensie geplaatst in: Veluwse Kerkbode
'Gray's prediking is samen te brengen tot één enkelvoudig verlangen: Christus alleen!' Lees meer...

28 april 2016, boekbespreking geplaatst in: De Wachter Sions
'We hebben ons verwonderd over Grays heldere woordkeus en evenwichtige uitleg van Wet en Evangelie.' Lees meer...

7 juli 2016, recensie in: De Saambinder
'Gray's preken kenmerken zich door een ruime nodiging en een grote ernst.' Lees meer...

15 september 2016, recensie in: Gezinsgids
'Zes preken vol geestelijk onderwijs!' Lees meer...

16 september 2016, recensie door Om Sions Wil
'De inhoud is van wezenlijke betekenis. Deze uitgave is de moeite waard!' Lees meer...

10 maart 2017, recensie in: Veluwse kerkbode
'Gray beklemtoont met kracht de absolute noodzaak van het geloof.' Lees meer...