Auteur: Eckeveld, ds. J.J. van
Titel: Is het ook voor mij?
Ondertitel: De toe-eigening van het heil
ISBN: 9789033126925
Druk: 3e
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk
Christus is voor Zijn kinderen de dood ingegaan. Maar deed Hij dat ook voor mij? Hoe weet ik of ik deel heb aan het werk van de Zaligmaker? Zijn mijn voeten gezet op de smalle weg die naar het leven leidt? Het zijn wezenlijke vragen die betrekking hebben op onze eeuwige toekomst.

In dit boek komen deze vragen aan de orde vanuit het Woord van God en onze gereformeerde belijdenis. Uiteindelijk is het beslissend hoe Gods Woord over deze zaken spreekt. Wanneer we buiten het Woord om antwoorden op deze vragen zoeken, komen we op een dwaalspoor.
'Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast.' In die bekende psalmregel ligt ten diepste het antwoord op de zo belangrijke vragen rond de toe eigening van het heil.
Eckeveld, ds. J.J. van

Ds. J.J. van Eckeveld (1948) is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeente van Zeist (1976-2019).

Meer boeken van deze auteur
12 november 2015, recensie geplaatst in: Reformatorisch Dagblad
'Aan de hand van enkele Bijbelgedeelten en van de gereformeerde belijdenis behandelt de auteur zijn onderwerp.' Lees meer...

25 november 2015, recensie geplaatst bij: Reformatorische Omroep
In deze goedverzorgde, leesbare en leerzame uitgave gaat het over een heel wezenlijke vraag: is het heil, de zaligheid ook voor mij? Lees meer...

30 december 2015, recensie en interview in: Terdege
'De adelstand van de bedelstand.' Lees meer...

26 juli 2016, recensie in: De Saambinder
'We bevelen het van harte aan.' Lees meer...

29 september 2016, recensie in: Gezinsgids
'Ds. Van Eckeveld weet het zeer belangrijke onderwerp pastoraal, helder en gestaafd met bewijsvoering vanuit de Schrift, de vaderen en de belijdenisgeschriften naar voren te brengen.' Recensie door drs. P.A. Zevenbergen. Lees meer...

25 januari 2017, recensie in: Gomarus
'Op een pastorale manier behandelt de auteur verschillende vragen die er in het hart kunnen leven.' Lees meer...

10 november 2017, recensie in: Veluwse Kerkbode
'De auteur informeert diepgaand en duidelijk over dit belangrijke onderwerp.' Lees meer...