Auteur: Hof, W.J. op 't
Titel: Nadere reformatie nu
Ondertitel: Serie Hersteld Hervormde Studies, dl. 11
ISBN: 9789033126833
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk

Naar de vaste overtuiging van de auteur is een nadere reformatie nu net zo hard nodig als in voorgaande eeuwen. Hij pleit ervoor die te laten beginnen bij het afleggen van geloofsbelijdenis. Als dit gebeurt op bijbelse wijze en in overeenstemming met de vaderen in het algemeen en met de Nadere Reformatie in het bijzonder, zou er een goede basis voor de gezondmaking van de gemeenten binnen de rechterflank van de gereformeerde gezindte gelegd worden.

In deze studie komen eerst de historische kerkordelijke bepalingen rond het doen van belijdenis, de nader-reformatorische voorstellen daaromtrent en de historische praktijk daarvan ter sprake. Vervolgens worden die vergeleken met de opvattingen in de rechterflank van de huidige gereformeerde gezindte. Hierna komt het doorslaggevende gedeelte, namelijk hoe de Bijbel over belijdenis doen spreekt. Tot slot geeft de auteur praktische aanwijzingen voor deze gewichtige zaak.

Deze uitgave bevat de uitgewerkte tekst van de rede die prof. dr. W.J. op ’t Hof op 10 april 2015 heeft uitgesproken bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het gereformeerd Piëtisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam vanwege de Hersteld Hervormde Kerk.


 

Hof, W.J. op 't

W.J. op ’t Hof (1947) was hersteld hervormd predikant op Urk. Hij promoveerde in 1987 op het proefschrift Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622. Van 2005 tot 2015 was hij, vanwege de Hersteld Hervormde Kerk, als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Inmiddels is hij met emeritaat.
Meer boeken van deze auteur
5 november 2015, recensie geplaatst bij: De Reformatorische Omroep
Een goed leesbaar en leerzaam boek, dat uitnodigt om te blijven lezen.
Lees meer...

27 november 2015, recensie geplaatst in: Nederlands Dagblad
'Uitgebreide historische en Bijbelse verantwoording.' Lees meer...

10 december 2015, recensie geplaatst in: Hersteld Hervormd Kerkblad
Het wetenschappelijk historisch onderzoek van de auteur heeft geleid tot een programma voor reformatie vandaag. Lees meer...

12 februari 2016, recensie geplaatst in: Veluwse Kerkbode
'Deze brede, diepgaande studie geeft veel stof tot bezinning en overweging.' Lees meer...

23 juni 2016, recensie geplaatst in: GezinsGids
Iedere ambtsdrager zou op z'n minst dit boek moeten lezen, want Op 't Hof stelt doorlopend zeer wezenlijke zaken aan de orde.
Lees meer...