Auteur: Boston, Thomas
Titel: Een hart om Hem te vrezen
Ondertitel:
ISBN: 9789033126741
Druk: 2e
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk
Een indringend boek over de noodzaak van waarheid in het binnenste.

Drie preken over Deuteronomium 5 vers 29: Och, dat zij zulk een hart hadden om Mij te vrezen en al Mijn geboden te alle dagen te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen welging in eeuwigheid!

De kern van de preken, gehouden in 1709, wordt gevormd door de woorden: Och, dat zij zulk een hart hadden om Mij te vrezen. Daarin wordt Gods verlangen uitgedrukt naar de oprechtheid van Zijn volk Israël.
Het thema van deze preken is: de innerlijke gesteldheid van de mens behoort overeen te komen met zijn uitwendige belijdenis. De klemmende vraag hierbij is of het aangaan van een verbond met de Heere oprecht hartenwerk is.
Boston, Thomas

Thomas Boston (1676-1732) diende als predikant twee gemeenten in Schotland: Simprin en Ettrick. Hij was een van de grootste theologen van de achttiende eeuw.

Meer boeken van deze auteur
8 mei 2015, recensie geplaatst in: Om Sions Wil
Deze drie indringende preken over Deuteronomium 5:29 zijn oud goud voor de persoonlijke overdenking en de leesdiensten.
Lees meer...

8 mei 2015, recensie geplaatst in: De Veluwse Kerkbode
In dit boek laat Boston zien dat het niet op mooie woorden aankomt, maar hierop, dat God met ons hart wordt beleden.
Lees meer...

22 oktober 2015, recensie geplaatst in: De Wachter Sions

Het gaat bij het dienen van God in de eerste plaats om het hart. Het verbond maken met God moet oprecht zijn. Dat is in het kort de inhoud van dit boek.
Lees meer...