Auteur: Bor, H.
Titel: Afhankelijk leven
Ondertitel: Ontmoetingen met mensen met een handicap
ISBN: 9789033126772
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk
Aansprekend geschreven boek, dat een vaak ontroerende inkijk geeft in het leven van mensen met een beperking.

Door onze zonden leven we in een gebroken wereld. We zien gebeuren wat de zonde heeft gebracht: oorlogen, rampen, terreur, ernstige ziekten.
In onze nabijheid kunnen we deze gebrokenheid zien in mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen door geboorte, ongeluk of ziekte. Daardoor zijn zij van anderen afhankelijk.
Wat is het belangrijk dat er mensen zijn die door Gods genade oog hebben voor deze naasten met hun beperkingen. Om hen tijdens een ontmoeting zoeken te brengen bij de Heere Jezus. Dat kan in een gesprek of door de helpende hand die we hun mogen bieden. Om te zijn als de vier vrienden, die in het geloof een verlamde bij de Heere Jezus brachten (Markus 2:5).

In Afhankelijk leven schrijft de auteur over zijn ontmoetingen met mensen met een handicap. Over hun afhankelijkheid in moeiten en zorg, maar ook hun afhankelijk leven met God. Zijn broer Wim (1942-1964) is er een ontroerend voorbeeld van.


 
Bor, H.

H. Bor (1946) is lerend ouderling in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Poederoijen. Hij was van 1978 tot 2010 werkzaam als evangelist in Gent. In die periode, en ook daarna, was hij hoofdaalmoezenier van de Gentse rijksgevangenis.

Momenteel verricht de heer Bor pastoraat in de gevangenis van Hoogstraten (België).

Meer boeken van deze auteur
5 mei 2015, recensie geplaatst bij: Reformatorische omroep
Een goed leesbaar en leerzaam boek dat met veel passie geschreven is.
Lees meer...

28 mei 2015, recensie geplaatst in: Reformatorisch Dagblad
Godsvreze en de zorg van de Heere voor degenen die Bor ontmoette, staan centraal in dit boek.
Lees meer...

19 juni 2015, recensie geplaatst in: Nederlands Dagblad
Waargebeurde verhalen over de broosheid van menselijk bestaan.
Lees meer...

1 december 2015, recensie geplaatst in: Ambtelijk Contact
'Een warm, levensecht en pastoraal boekje.' Lees meer...

22 december 2017, recensie in: De Wekker
'Wat kunnen we veel van hen leren en wat verrijkt het je leven, als je nauw met een anders begaafde mag omgaan.' Lees meer...