Auteur: Tuinier, ds. D.W.
Titel: Leven als christen
Ondertitel: Negen vruchten van de Geest
ISBN: 9789033125676
Druk: 2e
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar

Ben jij een christen? Heet je zo of ben je het ook?

Bij Christus hoort de naam 'christen', volgeling van Jezus Christus. Je bent een kind van God als je door het ware geloof een band hebt met Christus. De Geest van Christus woont en werkt dan in je hart. Je bent christen in woord én daad.

Als Christus Koning in je leven is, zal dat in de vruchten zichtbaar worden. Galaten 5 vers 22 noemt negen vruchten. Liefde is de eerste vrucht. Vervolgens worden er nog acht genoemd: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Deze negen vruchten vormen één geheel. Het is één vrucht die verdeeld is in negen stukjes, en toch is het een eenheid. Omdat ze voortkomen uit één bron: het eenzijdige genadewerk van de Drie-enige God.

Tuinier, ds. D.W.

Ds. D.W. Tuinier (1964) is sinds 2018 predikant van de Gereformeerde Gemeente te Kampen. Daarvoor diende hij de gemeenten van Terwolde-de Vecht (2001), Aagtekerke (2007) en Waarde (2014).

Meer boeken van deze auteur
11 juli 2014, recensie geplaatst in: Om Sions Wil
In dit boekje werkt ds. Tuinier de negen vruchten van de Geest op een eenvoudige, begrijpelijke wijze uit.
Lees meer...

23 oktober 2014, recensie geplaatst in: De Saambinder
Op een heldere en Bijbelse manier wordt uitgewerkt wat de inhoud is van de vrucht van de Geest. Met name jongeren worden aangesproken, terwijl ook ouderen het kunnen lezen.
Lees meer...

28 mei 2020, recensie geplaatst in: Daniël
Een interview over het schrijven van het boek 'Leven als christen'.
Lees meer...