Auteur: Boston, Thomas
Titel: De wijde en de enge poort
Ondertitel:
ISBN: 9789033126079
Druk: 2e
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar
  Eerste hoofdstuk

In 1731 hield Thomas Boston in het kerkje van Ettrick een serie preken over de gelijkenis van de wijde en de enge poort, de brede en de smalle weg, naar aanleiding van Mattheüs 7 vers 13 en 14. Met liefde en ernst heeft hij zijn gemeente de weg ten leven en de weg tot het verderf voorgehouden.

In zijn bediening staat Jezus Christus centraal, Die Zelf de Weg, de Waarheid en het Leven is. In deze preken legt Boston grote nadruk op de ware bekering tot God.

Opnieuw uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom.

Boston, Thomas

Thomas Boston (1676-1732) diende als predikant twee gemeenten in Schotland: Simprin en Ettrick. Hij was een van de grootste theologen van de achttiende eeuw.

Meer boeken van deze auteur
12 juni 2014, recensie geplaatst in: Hersteld Hervormd Kerkblad
Eerlijk en ernstig, doorademd van bewogenheid. Dat kenmerkt dit boek van Thomas Boston.
Lees meer... 

19 september 2014, recensie geplaatst in: Om Sions wil
De preken kenmerken zich door eenvoud, maar ook door diepte, beknoptheid en daardoor zijn ze met grote zeggingskracht.
Lees meer...

november 2014, recensie geplaatst in: De Wachter Sions
Lees wat Boston schrijft. We zouden meer willen citeren, maar laat het vorenstaande genoeg zijn dat onze lezers de noodzaak inzien om het leerzame boek zelf aan te schaffen!
Lees meer...

24 december 2014, recensie geplaatst in: De Saambinder
Boston laat geen wandelaar op de brede weg met rust. Met klem vermaant hij om die weg te verlaten en om binnen te gaan door de enge poort.
Lees meer...

5 februari 2015, recensie geplaatst in: De Gezinsgids
Dit boek is al eerder verschenen, maar deze uitgave in de vertaling van N.A. Eikelenboom heeft de toegankelijkheid zeer verhoogd.
Lees meer...

7 augustus 2015, recensie geplaatst in: De Gezinsgids

Boston weet in dit boek de dringende oproep uit de tekst Mattheüs 7 vers 13 en 14 ('Gaat in door de enge poort...') te combineren met een duidelijk onderscheidende en waarschuwende prediking.
Lees meer...