Auteur: Schreuder, ds. A.
Titel: Naar eer en geweten
Ondertitel: Wat de Bijbel en onze belijdenis zeggen over het geweten
ISBN: 9789033124334
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar

Aandacht voor het geweten is van groot belang voor ons geestelijk welzijn. Juist het geweten – en niet zozeer het gevoel of het verstand – is de ingang en de plaats die de Heere wil gebruiken om Zich te openbaren. Ons geweten brengt ons voor Gods aangezicht en stemt, als het goed functioneert, Gods wet toe als heilig en goed.
Bij goede gewetensvorming moet eerst de Bijbel aan het woord komen om ons te leren wat het geweten is. In dit boek heeft de auteur de gegevens vanuit de Bijbel en de belijdenis tot een samenhangend geheel gerangschikt. Zijn bedoeling daarbij is om bezinning op gang te brengen over wat het geweten is. Hij wil daarbij ook steun bieden aan ouders bij de opvoeding en aan allen die met jongeren omgaan op school en in het pastoraat.

Schreuder, ds. A.

Ds. A. Schreuder is sinds 2017 predikant van de Gereformeerde Gemeente te Beekbergen. Daarvoor diende hij de gemeenten van Beekbergen (1996) en Rijssen-Zuid (2001).

Meer boeken van deze auteur
maart 2012, recensie geplaatst in: De Reformatorische School
Een boek dat 'makkelijk' leest en een belangrijke boodschap meegeeft aan allen die betrokken zijn bij het vormen van onze jongeren. Lees meer...

8 maart 2012, recensie geplaatst in: De Saambinder.
Dit boek geeft een wezenlijke, schriftuurlijke bezinning op het begrip gewetensvorming.

Lees meer...