Auteur: Slagboom, ds. D.
Titel: Belijden en beleven
Ondertitel: Een praktische toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
ISBN: 9789033122507
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar

Belijden en beleven. Deze twee mogen niet los van elkaar worden gezien. Ook in de Nederlandse Geloofsbelijdenis gelden ze als een eenheid. Het gaat in dit belijdenisgeschrift niet alleen om een verstandelijke overweging van de waarheid van Gods Woord. Deze belijdenis wil vooral belééfd en beoefend worden.

In Belijden en beleven behandelt ds. D. Slagboom in heldere bewoordingen alle artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Gericht op de praktijk van het kerkelijke en geestelijke leven.

Slagboom, ds. D.

Ds. D. Slagboom (1926-1997) diende als predikant ruim 45 jaar de Christelijke Gereformeerde Kerken. Vele jaren was hij lid van het hoofdbestuur van de SGP.

Meer boeken van deze auteur