Auteur:
Titel: Tot de voleinding der wereld
Ondertitel: Acht preken
ISBN: 9789033124532
Prijs: Uitverkocht / Niet beschikbaar

Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Zending Gereformeerde Gemeenten zal een bundel met preken verschijnen, waarin de Zending centraal staat.
De bundel bevat de volgende preken:

Ds. A.A. Brugge, Het heil des Heeren (Jesaja 55:6 en 7)
Ds. G. Clements, Wat voor ieder mens nodig is te weten (Psalm 130:3 en 4)
Ds. J.M.D. de Heer, Huisgenoten Gods (Efeze 2:19 en 20)
Ds. W. Harinck, De bekering van de Ninevieten (Lukas 11:32)
Ds. G.J.N. Moens, De openbaring van Christus aan de discipelen op de berg (Mattheüs 28:16-19)
Ds. G.W.S. Mulder, Scheba’s koningin en Israëls koning (1 Koningen 10:7)
Ds. L. Terlouw, Een heilsprofetie voor de heidenen (Zacharia 8:23)
Ds. L. Blok, De gelijkenis van het zuurdesem (Mattheüs 13:33)

De predikanten die aan deze bundel hebben meegewerkt zijn allen lid van het Zendingsdeputaatschap Gereformeerde Gemeenten.