Luther in beeld

6 Aan Hans Mudde, emeritus predikant van de Evangelisch-Lutherse Kerk te Rijswijk. © 2017 Den Hertog B.V. Houten ISBN 978 90 331 2826 4 www.uitgeverijdenhertog.nl Illustratie omslag: Luther in 1543 (schilderij van Lucas Cranach) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal,elektronisch,mechanisch,door fotokopieën,opnamen,of op enige anderemanier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==