Jozef - dienen in Gods opdracht

6 © 2017 Den Hertog B.V. Houten ISBN 978 90 331 2815 8 www.uitgeverijdenhertog.nl Illustratie omslag: James Tissot, Jozef zetelt in Egypte (ca. 1896). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==