Van hart tot hart

4 De serie ‘Pastoraal bekeken’ biedt een praktische en concrete benadering van pas- torale thema’s. Ieder deel bevat feitelijke informatie, pastorale bezinning en duide- lijke adviezen. De serie staat onder redactie van J.H. Mauritz en ds. L. Terlouw. © 2016 Den Hertog B.V. Houten ISBN 978 90 331 2756 4 www.uitgeverijdenhertog.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgesla- gen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==