Strijdt om in te gaan

16 Als ik echter tot de woorden zelf kom en die in volgorde ga behandelen, dan ontdek ik vier dingen. Het eerste is een aanduiding van het Koninkrijk der heme- len; het tweede is een beschrijving van het binnengaan daarin; het derde is een aansporing om er binnen te gaan; en het vierde is een beweegreden om die aansporing kracht bij te zetten. Het Koninkrijk der hemelen Het eerste. Er is een aanduiding van het Koninkrijk der hemelen, want als Christus zegt: Strijdt om in te gaan, en wel in bewoordingen als deze, dan wordt er een plaats of een staat - of beide - verondersteld die men kan genieten. Gaat in . Ingaan in wat? Is dat slechts in een staat of een plaats, of in beide? Als u dus dit woord gaat in leest, moet u zeggen dat in de tekst heel zeker het goede ligt besloten dat toch niet is uitgedrukt. Gaat in, in de hemel : dat is de betekenis. Het is daar waar de gezaligden zijn, en zullen zijn: in de hemel . Het is die plaats, die heerlijke plaats, waar God en Christus en de engelen zijn, en ook de zielen, of de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Gaat in: het omvat, ook al wordt dat niet in woorden uitgedrukt, wat in een andere tekst wordt genoemd de berg Sion, het hemelse Jeruzalem, de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen,die indehemelenopgeschrevenzijn (Hebr. 12:23).Daarombetekenen diewoorden voor ons dat er een zeer heerlijke staat is, en wel als deze wereld ten einde is. Die plaats endie toestand zullen eveneens genoten, en voor eeuwig door een mensengeslacht worden beërfd.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==