Olie in haar lamp

6 © 2013 Den Hertog B.V., Houten ISBN 978 90 331 2589 8 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma- tiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor Marrie Ter herinnering aan Nees (1935-2013)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==