Auteursinformatie

Kater, ds. G.

ds. G. Kater

Ds. G. Kater (1978) is sinds 2019 predikant van de hersteld hervormde gemeente te Arnemuiden. Daarvoor diende hij de gemeente Hasselt-Rouveen-Zwolle e.o. (2010) en de gemeente te Waarder (2014).

BLOG Archief

Over de Dordtse Leerregels
18 oktober 2018 | Ds. G. Kater

Schatgraven is geen licht werk, maar het levert wel wat op. Om jongeren ertoe aan te sporen, legt de hersteld hervormde ds. G. Kater in Graven in een goudmijn op toegankelijke wijze de vijf punten van het calvinisme uit, samengevat in het Engelse woord Tulip. 
 
Hoe is het onder uw catechisanten gesteld met de kennis van de Dordtse Leerregels?
De inhoud van de Heidelbergse Catechismus is redelijk bekend, door de behandeling ervan in de leerdienst en op de catechisaties. De kennis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels is in het algemeen veel geringer. Dat is een punt van zorg, omdat onkunde de moeder van veel dwalingen is.
Waarom is het zo belangrijk dat de Dordtse Leerregels worden bestudeerd? Omdat daarin het hart van de Bijbelse genadeleer klopt. Daarover spreken de Dordtse Leerregels eerbiedig Gods Woord na, op een pastorale wijze. Bovendien maken ze deel uit van de belijdenisgeschriften van onze kerken, die alle belijdende leden behoren te kennen. Tenslotte kan de inhoud ervan ons helpen bij het onderkennen van actuele dwalingen en het bieden van een weerwoord.
 
Welke van de vijf punten van het calvinisme is nu het meest actueel?
Op zich zijn ze allemaal blijvend actueel. Als ik er toch één moet noemen, zou ik als eerste de totale verdorvenheid van zondaren noemen en de daarmee samenhangende noodzaak van persoonlijke wedergeboorte. Is ons mensbeeld nog wel in overeenstemming met het mensbeeld dat de Dordtse Leerregels ons voorhoudt? Dat lijkt me in onze tijd en cultuur een heel belangrijke vraag. En functioneert dit Bijbelse mensbeeld in het geestelijk leven, de prediking, het pastoraat, de opvoeding en het onderwijs? Als dit verbleekt, verbleekt ook het wonder van Gods genade in Christus voor zúlke mensen.

 
Welke paragraaf raakt u persoonlijk het meest?
In de eerste plaats paragraaf 8 van hoofdstuk 3 en 4. ‘Zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in Zijn Woord wat Hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot Hem komen.’ De Dordtse Leerregels wijzen hier op de welmenende nodiging van Christus in het Evangelie, die tot een ieder komt. Deze rust niet op de verkiezing, maar op de algenoegzame kracht van het offer van Christus. Dát geeft het geloof vrijmoedigheid om tot Hem te komen. Ook paragraaf 15 van hoofdstuk 5, over de volharding, vind ik indrukwekkend. Daarin schittert het wonder van Gods eenzijdige trouw. Dat wordt alleen maar groter naarmate je je eigen ontrouw dieper leert kennen.

 
Wat heeft het schrijven van dit boekje u persoonlijk geleerd?
Hoe evenwichtig de Dordtse vaderen Gods Woord hebben nagesproken. Daarbij willen ze alle gelovigen leiden tot diepe verwondering over Gods welbehagen in Christus Jezus door Zijn Geest; waarin hun zaligheid onwankelbaar vast ligt. Terecht is in dit verband wel eens gesproken over “de lofzang uit Dordt”. Daar stem ik van harte mee in.

Bron: RD 18 oktober 2018

Boeken van deze auteur


Boeken staan alfabetisch gesorteerd op titel.


 • De kinderdoop bij Calvijn

  Kater, ds. G.;

  Bedrag niet beschikbaar

 • Graven in een goudmijn

  Kater, ds. G.

  Bedrag niet beschikbaar

 • Nieuw leven

  Kater, ds. G.

  € 8,50