Auteursinformatie

Bout, J./ N.J.Spaan

Janny en Nel Bout en Spaan

Samen schrijven


Samen schreven ze drie kinderboeken,  maar ook een aantal boeken voor volwassenen. De meeste verhalen die mevrouw Bout en mevrouw Spaan schrijven, zijn echt gebeurd. Mevrouw Bout gaf jaren les in Duits en Godsdienst. Mevrouw Spaan doceerde Nederlands en Godsdienst.


Tekst: Leanne Monster


Kunt u iets over jullie leven vertellen?
We leerden elkaar kennen toen we collega’s waren op het Van Lodenstein College in Amersfoort. We werden goede vriendinnen en ontdekten dat we dezelfde dingen mooi vonden. Jaren geleden besloten we om een ruime bungalow in Scherpenzeel om te bouwen tot twee kleine woningen. We wonen nu al jaren onder hetzelfde dak.


Schrijft u echt samen?
Mevrouw Bout: ‘Ik ben vooral van het schrijven.’

Mevrouw Spaan: ‘En ik lees hoofdstuk na hoofdstuk kritisch door. Dan kijk ik naar de inhoud en de schrijfstijl.’
Mevrouw Bout: ‘Kritiek op je werk is alleen maar goed. Als je achttien jaar onder hetzelfde dak woont, heb je samen al veel beleefd. Het is dan fijn om elkaar te helpen als dat nodig is, ook bij het schrijven.’


Waar gaan al die boeken over?
Vooral over kerkgeschiedenis. We houden allebei erg van Engelse en Schotse schrijvers. Aan een levensbeschrijving van deze schrijvers (zoals Matthew Henry, James en William Guthrie, James Renwick en Thomas Halyburton) gaat veel reizen en onderzoek vooraf.


Waarom juist kerkgeschiedenis?
Mevrouw Spaan: ‘Mijn vader vond dat altijd heel interessant. Ik denk dat ik het van hem heb meegekregen.’

Mevrouw Bout: ‘Toen ik kerkgeschiedenis ging geven, heb ik me daarin verdiept. Daarbij ging mijn voorkeur al snel uit naar de puriteinen en de tijd waarin zijn leefden.’


Wat is uw doel met schrijven?
Dat je via boeken mensen kunt bereiken met de Boodschap uit de Bijbel.

Boeken van deze auteur


Deze auteur heeft geen boeken.