Auteursinformatie

Uitslag, ds. A.C.

ds. A.C. Uitslag

Ds. A.C. Uitslag (1973) is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk op Urk (Eben-Haëzer). Daarvoor stond hij in de gemeente van Kerkwerve.


BLOG Archief

Hoe dichter bij Dordt...
21 januari 2019 | Ds. A.C. Uitslag

Elke ingeborene van Zuid-Holland vult de rest automatisch aan. De geleerden weten niet waar de spreuk op gebaseerd is, maar complimenteus is die niet voor Dordt. Toch ontleende de christelijke gereformeerde ds. A. C. Uitslag er de titel voor zijn jongste boek aan, over de actualiteit van de Dordtse Leerregels.
 
Vanwaar de titel Dicht bij Dordt?
Het is een knipoog naar de bekende spreuk, maar dan juist positief bedoeld. Als een oproep om dicht bij de leer van Dordt te blijven. Anders kom je in het drijfzand van het gevoel terecht. Of in het werkhuis, waar je zelf aan de slag moet. Wie dicht bij Dordt blijft, mag op adem komen in de leer van vrije genade.

 
Wat bracht u tot het schrijven van dit boek?
In de zomer van 2006 bezocht ik in Kerkwerve een oude Zeeuw die worstelde met de toe-eigening van het heil. Hij vroeg me of ik over de Dordtse Leerregels zou willen preken. Daarin herkende hij veel van zichzelf. Ik heb dat gedaan, met heel vreugde. Later ook op Urk. Het leek me goed om er in het herdenkingsjaar van de Dordtse Synode een boek aan te wijden.

 
Wat is voor u de kern?
Je kunt niet zozeer spreken van één kern. Elk hoofdstuk heeft z’n eigen onderwerpen en accenten. Heel opvallend vind ik dat de Dordtse Leerregels niet beginnen met de verkiezing, maar met de val en de verkondiging van het Evangelie. Dat is heel wezenlijk. Pas in paragraaf 6 van hoofdstuk 1 komt voor het eerst de verkiezing aan de orde, in het licht van de vraag hoe het komt dat de een het Evangelie in geloof aanneemt en de ander zich verhardt. Het tweede hoofdstuk spreekt heel helder over Christus Jezus als het enige fundament van de zaligheid. Dat is de context waarin het centrale thema van de verkiezing aan de orde komt.

 
Is met dit geschrift alles wat wij over de verkiezing kunnen zeggen gezegd?
De vraag geeft al aan dat veel voor de mens verborgen blijft. Door óns is hiermee inderdaad het meest wezenlijke over de predestinatie gezegd, al had over de verwerping nog iets pastoraler gesproken kunnen worden. De Schrift gaat uit van Gods geopenbaarde wil. Wie Hem die Zichzelf aanbiedt als de Zaligmaker der wereld blijvend verwerpt, laat daardoor zien een verworpene te zijn.

 
Welke paragraaf raakt u persoonlijk het meest?
Paragraaf 12 van hoofdstuk 1, die als eerste vrucht van de verkiezing het geloof in Christus noemt. Dat is hét kenmerk van genade. Er is geen leven buiten de kennis van Hem.

 
Verdienen de Dordtse Leerregels het om geregeld te worden bepreekt?
Wat mij betreft wel. In de Dordtse Leerregels klopt niet alleen het hart van de gereformeerde theologie, maar ook van het Bijbelse geloofsleven. De wijze waarop de Heere Zijn genade verheerlijkt, de worstelingen en het houvast dat buiten ons ligt. Daarin voegen deze leerregels echt iets toe aan de Heidelbergse Catechismus.

Bron: RD 18 oktober 2018

Boeken van deze auteur


Boeken staan alfabetisch gesorteerd op titel.


Pagina 1 van 2  
12 volgende
 • De enige troost - deel 1

  Uitslag, ds. A.C.;

  € 7,90

 • De enige troost - deel 2

  Uitslag, ds. A.C.;

  € 7,90

 • De enige troost - deel 3

  Uitslag, ds. A.C.;

  € 7,90

 • De enige troost - deel 4

  Uitslag, ds. A.C.;

  € 7,90

 • De enige troost - deel 5

  Uitslag, ds. A.C.;

  € 7,90

 • De enige troost - deel 6

  Uitslag, ds. A.C.;

  € 7,90

 • Dicht bij Dordt

  Uitslag, ds. A.C.

  € 12,50

 • Elke dag Moederdag

  Uitslag, ds. A.C.;

  Bedrag niet beschikbaar

 • Elke dag Vaderdag

  Uitslag, ds. A.C.;

  Bedrag niet beschikbaar

 • In de voetsporen van...

  Uitslag, ds. A.C.

  € 19,90

Pagina 1 van 2  
12 volgende